Ruwaard van Putten Ziekenhuis neemt maatregelen

rvp-2012Het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse zal door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) opgelegde maatregelen direct ter hand nemen.

De Raad van Bestuur trekt een externe deskundige aan als voorzitter van het regieteam, dat de opdracht gaat uitvoeren.

Het Ruwaard van Putten Ziekenhuis is voor zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld door de IGZ. Aanleiding is een onderzoek naar de afdeling Cardiologie, dat in opdracht van de Raad van Bestuur door een externe partij is verricht, omdat het sterftecijfer daar in 2010 boven het landelijk gemiddelde lag.

De Raad van Bestuur zal, zoals de IGZ heeft verzocht, eerst hoor en wederhoor met de cardiologen en de medische en verpleegkundige staf organiseren over de conclusies van dat externe onderzoek. De Raad van Bestuur is daar inmiddels mee begonnen.

Het regieteam, waarin de Raad van Bestuur zitting heeft, zal nader onderzoek doen naar de sterftecijfers op de afdeling Cardiologie en nog enkele, in samenspraak met de IGZ, nader te bepalen andere afdelingen over het jaar 2010 en 2011. Op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken zal de Raad van Bestuur nazorg verlenen aan betrokkenen. De Raad van Bestuur betracht uiterste zorgvuldigheid en dat betekent dat dit enige tijd in beslag zal nemen.

Ook onderzoekt het regieteam de handelwijze in het ziekenhuis rondom het levenseinde van patiënten. De Raad van Bestuur heeft de landelijke regelgeving hierover nadrukkelijk besproken met de medisch specialisten en zal toezien op de naleving daarvan.

Tot slot worden de afspraken rondom de supervisie op de arts-assistenten bekeken en waar nodig aangescherpt.

De Raad van Bestuur besloot dinsdag na overleg met de IGZ de verpleegafdeling Cardiologie te sluiten en de betrokken patiënten (in totaal 6) aan het Maasstad Ziekenhuis over te dragen. De maatschap Cardiologie van het Maasstad Ziekenhuis is nu eindverantwoordelijk voor de cardiologische zorg van patiënten van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis. De polikliniek Cardiologie van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis is – met toestemming van de IGZ – wél open en staat ook onder supervisie van het Maasstad Ziekenhuis.

De Raad van Bestuur is zich bewust van de ernst van de bevindingen en zal de betrokkenen zo goed mogelijk op de hoogte stellen van de vervolgstappen. De onderzoeken van het regieteam zullen openbaar worden gemaakt.

Patiënten en familieleden kunnen met vragen contact opnemen met telefoonnummer: 0181 – 658645.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl