Ruwaard van Puttenziekenhuis onder verscherpt toezicht

rvp-2012Het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse zal onder verscherpt toezicht worden gesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Dat heeft de Raad van Bestuur van het ziekenhuis woensdag vernomen in een gesprek met de IGZ.

Aanleiding is een onderzoek waaruit is gebleken dat het aantal sterfgevallen in 2010 op de afdeling Cardiologie boven het landelijk gemiddelde lag. De verklaring hiervoor is nog niet duidelijk en wordt nu nader onderzocht door zowel de IGZ als de Raad van Bestuur van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis. Ook enkele andere afdelingen worden in dit nadere onderzoek betrokken.

Het verscherpt toezicht houdt onder meer in dat de Raad van Bestuur de inspectie zeer frequent zal rapporteren over onderzoeksresultaten en maatregelen die worden genomen.

De Raad van Bestuur besloot dinsdag na overleg met de IGZ de verpleegafdeling Cardiologie te sluiten en de betrokken patiënten aan het Maasstad Ziekenhuis over te dragen. Dinsdagavond zijn zes cardiologie-patiënten overgebracht naar het Maasstad Ziekenhuis.

De maatschap Cardiologie van het Maasstad Ziekenhuis is nu eindverantwoordelijk voor de cardiologische zorg van patiënten van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis. De polikliniek Cardiologie van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis is – met toestemming van de IGZ – wél open en staat ook onder supervisie van het Maasstad Ziekenhuis.

De Raad van Bestuur van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis is het Maasstad Ziekenhuis zeer erkentelijk voor de geboden hulp. Beide ziekenhuizen stellen alles in het werk om de verpleegafdeling Cardiologie bij het Ruwaard van Putten Ziekenhuis snel weer te kunnen openen.

Patiënten en familieleden kunnen met vragen contact opnemen met telefoonnummer: 0181 – 658645

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl