School voor hoogbegaafden

schoolOm te kijken of er in Spijkenisse medio 2010 een speciale Leonardoschool voor hoogbegaafde kinderen kan starten, organiseert Prokind scholengroep op maandag 28 september 2009 een informatiebijeenkomst over dit onderwerp.

Voorzitter Jan Hendrickx van de stichting Leonardoscholen Nederland zal uitgebreid informatie geven over het onderwijs op deze scholen.

Ouders van leerlingen, maar ook leerkrachten en iedereen die meer over hoogbegaafdheid en de Leonardoschool wil weten, zijn van harte welkom.
Onderzoek en ervaringsgegevens wijzen uit, dat veel hoogbegaafde kinderen problemen krijgen binnen het reguliere basisonderwijs. Dit kan variëren van onderpresteren en een hekel ontwikkelen aan school en aan leren, tot aan lichamelijke en psychische klachten. Een aantal mensen haakt op termijn zelfs helemaal af en volgt geen enkele vorm van onderwijs meer.
Het is dan ook niet makkelijk om binnen het reguliere basisonderwijs hoogbegaafde kinderen goed te begeleiden. Zij begrijpen zaken veel sneller dan de gemiddelde leerling, denken en leren meestal op een andere manier (topdown) en hebben een ontwikkelingsvoorsprong van jaren. Onderzoek van het CBO te Nijmegen heeft dan ook uitgewezen, dat deze leerlingen gebaat zijn bij een onderwijsprogramma dat aansluit bij hun capaciteiten en dat gedeeltelijk of volledig buiten de reguliere groep wordt gegeven.

Leonardoscholen zijn echter geen aparte scholen. Het zijn klassen die verbonden zijn aan reguliere scholen, maar waar de leerlingen een groot deel van de week een eigen leerprogramma volgen. Te denken valt aan Engels (vanaf 4 jaar) en Spaans (vanaf 8 jaar), science, informatica, communicatie, filosofie, leren leren, leren ondernemen, taal en rekenen/wiskunde op eigen niveau, natuurprojecten, wereldoriëntatie, brede aandacht voor kunst, cultuur en sport, Leonardotijd (onderzoek binnen eigen interessegebieden).
Gewerkt wordt met kleine groepen van maximaal 16 leerlingen. Methodes worden voornamelijk als bronnenboeken gebruikt en de eigen laptop is het belangrijkste hulpmiddel bij het leren. Naast groepsleerkrachten worden diverse lessen door vakspecialisten gegeven. Ook de maatschappelijke omgeving (bedrijfsleven e.d.) wordt veelvuldig ingeschakeld voor gastlessen, zowel in als buiten de school. Het Leonardo onderwijs is niet naar binnen, maar naar buiten gericht.

Het Leonardoconcept betekent een doorgaande lijn voor hoogbegaafden en zou na de basisschool moeten worden doorgetrokken op een Leonardocollege. Dit kan beschouwd worden als een stroming binnen een bestaand VWO met een eigen onderwijsprogramma. Veel leerlijnen van de Leonardoschool lopen door op het Leonardocollege. Het niveau van het onderwijs op het Leonardocollege zal liggen op HBO/universitair niveau. Samenwerking met een universiteit ligt dan ook voor de hand. Bij de realisatie van de Leonardoschool en het Leonardocollege wordt het bedrijfsleven nadrukkelijk betrokken. Er ligt voor het bedrijfsleven dan ook een groot belang: optimale ontwikkeling van getalenteerde jongelui in de eigen regio en de mogelijkheid om met hen kennis te maken via stages en onderzoekstrajecten.

In Venlo is begin september 2007 de eerste Leonardoschool in Nederland van start gegaan. De eerste ervaringen van ouders en kinderen zijn erg positief. In 2009 zijn er landelijk inmiddels 32 Leonardoscholen (basisonderwijs) en 5 Leonardocolleges (voortgezet onderwijs) opgericht en de verwachting is dat in 2010 er ruim 50 basisscholen een Leonardo-afdeling hebben. 

Voor VoornePutten en Rozenburg zal dan mogelijk de Leonardoschool worden gekoppeld aan één van de basisscholen van Prokind scholengroep in Spijkenisse.
De informatieavond zal worden gehouden op maandag 28 september 2009 op de O.s.g. De Ring van Putten, Groenewoudlaan 25,  3201 LP te Spijkenisse.  Aanvang om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Tijdens de informatieavond zal Jan Hendrickx, voorzitter van de Leonardo stichting en initiatiefnemer van het Leonardo concept, uitgebreid ingaan op de werkwijze van de Leonardoschool.
Voor aanmeldingen (of vragen) mailen naar: leonardo@prokind-scholengroep.nl

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl