Schoolhoofd doet beroep op gemeentebestuur i.v.m. NietEurobrug

brugopnieuwrot1Geacht college, geachte leden,

In de afgelopen tijd is de brug, die het Salamanderveen met het Kikkerveen verbindt, veelvuldig ter sprake gekomen in de diverse media. 

Aanleiding was de bouwkundige staat van de brug. Zelf heb ik via de telefoon en twitter contact gehad met de gemeente over de mijns inziens zorgelijke situatie.

De brug bevindt zich in een slechte staat.

In de afgelopen jaren zijn af en toe enkele planken vervangen en ook een aantal weken geleden is dat gebeurd. Ruim een week geleden is er nog een reparateur langs geweest. Een groot aantal planken is door hem voorzien van oranje stippen om aan te geven dat deze dringend vervangen moeten worden. Alle planken zijn door hem getest en daarbij bleek, dat vele uiteinden gemakkelijk afbraken als gevolg van de houtrot.

Als deskundige gaf hij aan, dat de noodzaak aanwezig is om, op de fundering na, de brug geheel te vernieuwen. Als lapmiddel zijn opnieuw enkele losse stukjes hout op de liggende delen van de brug gespijkerd. Niet alleen aan de uiteinden, maar ook in het midden van de brug is reeds sprake van ernstige houtrot.

Uit een bericht, geplaatst in de Telegraaf, begrijp ik dat wethouder Mijnans verbaasd is, dat de problemen rondom de brug niet eerder aangekaart zijn door de bewoners. Nu ben ik geen bewoner, maar als directeur van de ernaast gelegen school voel ik me wel betrokken bij een brug waar dagelijks honderden kinderen en hun ouders gebruik van maken. De slechte toestand van de brug heb ik dan ook diverse malen aangekaart.

Kwalijker vind ik, dat in hetzelfde bericht staat dat de wethouder het idee heeft dat er sprake is van moedwillige vernieling door bewoners. Bij deze kan ik echter melden, dat de diverse uiteinden van de brugdelen niet door bewoners zijn afgebroken. Dit is namelijk, in mijn bijzijn, gebeurd op het moment van testen door de reeds hierboven genoemde persoon. Overigens kan ik melden, dat hiervoor weinig kracht nodig was, want het hout brokkelt heel gemakkelijk af.

Nu kunnen we natuurlijk elkaar lang aan blijven staren, verwijten over en weer maken of af en toe een plank vervangen, de veiligheid van de brugpassanten wordt er niet beter op. Aangezien al jaren lang deze brug voorzien is van “pleisters”, wordt het tijd voor een afdoende maatregel en dat is : een nieuwe brug. Ik doe dan ook een beroep op alle verantwoordelijken om hier, in het belang van de veiligheid van vele bewoners, haast mee te maken.

En ook al zal een nieuwe brug geen “”Eurobrug” zijn, een stevige houten voldoet evenzeer en mijn eerder gedane belofte blijft staan : wij zullen de brug dan voorzien van mooie blauw/gele ballonnen.

Met vriendelijke groet,

Wolter de Jonge

Montessorischool Spijkenisse

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl