Schoolzwemmen blijft

schoolzwemmenHet nieuwe college heeft in haar coalitiedocument aangegeven dat het schoolzwemmen onderdeel blijft van het lespakket op de basisschool.

Naar aanleiding van een onderzoek zal er wel efficiënter met de tijd en de middelen worden omgegaan. Zo zal het schoolzwemmen niet iedere week een half uur bedragen, maar iedere twee weken een uur.

Dit om de inefficiënte reistijd voor het schoolzwemmen gedeeltelijk te verminderen. De zwemlessen worden vanaf volgend schooljaar aangeboden aan de leerlingen van groep 4 en 5. Verwacht wordt dat deze leerlingen sneller het diploma behalen.

Doel van het schoolzwemmen is uiteraard dat zoveel mogelijk kinderen het basisonderwijs met een zwemdiploma verlaten. Daarom wordt aan de scholen gevraagd om te inventariseren hoeveel kinderen in de groepen 6, 7 en 8 geen zwemdiploma hebben. Dit is bedoeld om een eventuele achtervang te creëren.

De kosten voor het behouden van het zwemonderwijs worden meegenomen in de begroting van 2011 en verder.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl