Slag om Dondervoort start

Vrijdag 30 maart start in Brielle de Slag om Dondervoort. Havo en VWO-scholen in acht vestingsteden leveren estafettegewijs slag met de Spanjaarden. Eerst virtueel en tot slot fysiek duiken de leerlingen een week lang in de geschiedenis van de eigen vestingstad en beleven de spanning om deze te vrijwaren van de Spaanse overheersing.

Om het historisch bewustzijn te prikkelen en erfgoedparticipatie bij jongeren te bevorderen, ontwikkelden studenten van de Hogeschool voor de Kunsten in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Vestingsteden een vakoverschrijdende, educatieve sociale game.

De game draagt kennis over van de Tachtigjarige Oorlog en de bijzondere betekenis van Nederlandse vestingsteden daarin. Het spel stimuleert onderlinge samenwerking tussen leerlingen en laat hen nadenken over hun positie in de groep. Leerlingen ontwikkelen vaardigheden als strategisch denken en vakoverschrijdend werken.

Er zijn verschillende begeleidende lespakketten beschikbaar voor ondermeer geschiedenis, CKV, wiskunde en lichamelijke opvoeding. Het spelen van de game neemt een week in beslag en vindt zowel binnen als buiten de schoolmuren plaats. Ter afsluiting kunnen ze namelijk ook een spel spelen in een echte vestingstad – de zogenoemde urban game. Mede door deze combinatie van digitale en analoge elementen is ‘Slag om Dondervoort’ uniek te noemen. De game heeft een landelijke dekking en kan door alle leerlingen uit de onderbouw van Havo en VWO gespeeld worden.

Kijk op de speciale blog http://slagomdondervoort.posterous.com/ voor meer informatie.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl