Sluipverkeer houdt brug over het Spui tegen

veer-hetspui02De fractie van Trots op Nederland had aan het college van Spijkenisse gevraagd of er al eens onderzocht was of er een vaste oeververbinding over het Spui kon komen.

Dat kan best maar Spijkenisse wil geen extra sluipverkeer door haar gemeente, dus een vaste oeververbinding is ongewenst, aldus de gemeente Spijkenisse, die liever de A4 Zuid gerealiseerd ziet ook als dit veel langer gaat duren om te realiseren.

Dit standpunt valt te herleiden uit de antwoorden van het college op de gestelde vragen.

In maart 2007 is er een onderzoek geweest naar de verschillende opties om de ontsluiting van Voorne-Putten aan de oostkant te verbeteren. Dit onderzoek is uitgevoerd door de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting van de gemeente Rotterdam in opdracht van de Stadsregio. Bij dit onderzoek is gekeken naar een mogelijke Welplaatbrug, A4 Zuid met aansluiting Spijkenisse en de genoemde brug over het Spui. In 2008 is er ook nog een onderzoek geweest in opdracht van de Stadsregio en Rijkswaterstaat. Hieruit is het Masterplan Rotterdam Vooruit gekomen.

Uit de onderzoeken bleek dat een brug over het Spui 110 miljoen euro zou gaan kosten. Uit het antwoord van het college komt echter een vreemde situatie naar voren. Volgens het antwoord zou het niets oplossen daar het slechts verkeer van de veerpont weg zou trekken. Deze wordt daardoor feitelijk overbodig. Volgens het onderzoek zou een brug over het Spui alleen nut hebben als calamiteitenroute of om minder aansluitingen op de mogelijk te realiseren A4 Zuid aan te brengen.

Aan een vaste oeververbinding over het Spui kleeft echter één groot nadeel. Zolang er geen A4 Zuid is, zal dat veel sluipverkeer veroorzaken vanuit de Maasvlakte die op deze wijze de drukke zuidring van de A15 te omzeilen. Wat niet uit de beantwoording duidelijk wordt, is hoeveel verkeer er nu nog via deze zuidring loopt maar sneller zou zijn via een brug over het Spui. Dit zou het standpunt over de wenselijkheid van deze brug positief kunnen beïnvloeden.

Welplaatbrug

Ook is er gekeken wat de effecten van een nieuwe brug ten westen van Spijkenisse op de A15 en de Groene Kruisweg zou zijn. Deze optie trekt veel verkeer weg van de overige oeververbindingen maar is in de praktijk slecht uit te voeren. Genoemd wordt in de beantwoording door het college dat de kosten ook erg hoog zijn, namelijk 120 miljoen, wat “slechts” 10 miljoen euro scheelt van een brug over het Spui. Deze Welplaatbrug (ook wel de tweede Hartelbrug genoemd) is in combinatie met een aansluiting op de mogelijk te realiseren A4 Zuid echter zinloos zo stelt men.

A4 Zuid

Of deze er nu geheel of gedeeltelijk komt, de kosten zijn hoog Bij een gehele aanleg bedraagt het plaatje 1 miljard euro, bij gedeeltelijke aanleg 500 miljoen. Toch heeft deze optie volgens de gemeente en onderzoekers op de lange duur de meeste effecten op de verkeerssituatie in de regio.

Door “nee” te zeggen tegen een brug over het Spui kiest de gemeente Spijkenisse voor een onduidelijke toekomst. Er is namelijk nog lang geen zekerheid over de komst van de A4 Zuid. Een nieuwe regering die ruim 18 miljard moet bezuinigen zal niet staan te springen om zoveel geld in een stukje asfalt te steken waar al ruim 40 jaar over wordt gesteggeld. De ongewenstheid van de brug over het Spui is daarmee een NIMBY (not in my back yard) standpunt geworden.veer-hetspui03

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl