Spijkenisse en Bernisse blijven onder financieel toezicht

De Provincie Zuid Holland blijft Spijkenisse en Bernisse onder financieel toezicht houden. Voor beide gemeenten geldt een verzwaard toezicht. Toezicht op financiën zijn een gangbare procedure bij gemeentelijke herindelingen.

Wel is voor beide gemeente het verzwaarde regime van toepassing. Dit houdt in dat zonder akkoord van de Provincie besluiten moet goedkeuren voordat zij in de praktijk kunnen worden uitgevoerd.

Voor de nieuwe fusiegemeente zijn een aantal pijnpunten benoemd. Zo wilde de gemeente Spijkenisse veel meer woningen bouwen dan dat de Provincie zal toestaan. De groeikernfunctie is allang niet meer van toepassing. Toch heeft de gemeente in de afgelopen jaren met de grondexploitatie rekening gehouden met deze groei aan aantal woningen. Inmiddels heeft de gemeente Spijkenisse de bouwplannen bijgesteld naar wens van de Provincie maar Zuid Holland maakt zich nog wel zorgen over het afdichten van de risico’s. Hieraan wordt door de gemeente te weinig aandacht gegeven, aldus de Provincie.

En een ander punt van zorg is de overheveling van Rijkstaken naar de lokale overheid. Deze gaan een extra druk leggen op de lokale begroting. De grootste zorg die de Provincie uit, is dat vooral Spijkenisse geen reserves meer heeft om extra lasten op te vangen. Door de tegenvallers uit de grondexploitatie is de reserve in de afgelopen jaren gedaald van ruim 22 miljoen naar slechts 1 miljoen.

Tagged under

1 Reactie

  1. joop Bruikman

    16,8 Miljoen nodig voor ,Havenwijk, 15 Dec behandeling Gemeenteraad./ Gezien Reserves, ONVERANTWOORD, bron Algemeen Dagblad, 21 nov 2015

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl