Spijkenisse heeft software niet op orde

De gemeente Spijkenisse heeft via een brief aan haar ambtenaren gevraagd om voorstellen aan te dragen die moeten leiden tot een fikse bezuiniging de komende jaren. Wie als buitenstaander de gemeente Spijkenisse onder de loep neemt, komt al gauw tot de conclusie dat de gemeente nou niet echt altijd zuinig is met haar uitgaven.

Maar ook in haar beleid zijn er een aantal punten van aandacht. Eerder dit jaar werd tijdens een commissievergadering van Algemene Zaken tijdens een presentatie verteld dat de gemeentelijke website “op de schop” gaat.

Onduidelijk bleef of er vanaf dat moment gebruik gemaakt gaat worden van open source software. Hoewel open source niet altijd inhoudt dat deze software gratis is, blijkt dat in de praktijk wel het geval te zijn of wordt deze software veelal goedkoper aangeboden dan de gesloten software pakketten.

Vaak zitten de kosten echter niet alleen in de aanschafkosten van de gebruikte software maar in de kosten voor de ondersteuning hiervan. Op dit gebied is er veel te bezuinigen wanneer de gemeente zou kiezen voor vaak gebruikte open source software.

En er is nog een ander voordeel; gebruik maken van open source leidt er toe dat de gemeente minder afhankelijk wordt van een bepaalde leverancier. Nu er plannen zijn om de gemeentelijke website te vervangen is het een goed moment om hier eens kritisch naar te kijken. Wordt het weer een duur betaald systeem of kiest men voor open source? Gezien de huidige website en de voorgestelde plannen vanuit het gemeentebestuur, moet dat laatste mogelijk zijn.

De kans echter dat dit gebeurd, is klein. In een reactie op een onderzoek gehouden door Brenno de Winter, antwoordde de jurist van de gemeente dat het niet een bestuurlijke aangelegenheid is. Dit is vreemd daar de gemeente toch haar zaken op orde dient te hebben, ook als controlerend orgaan. De, door de Winter ingediende, aanvraag om een overzicht van het toegepaste beleid en een opgave van de door de gemeente gebruikte software lijst, leidde tot een afwijzing van het verzoek.

De Winter gaat in bezwaar vanwege het ontbreken van de software lijst. Feitelijk geeft de gemeente door het ontbreken aan dat zij niet weet welke software in gebruik is. Het ontbreken hiervan kan zelfs leiden tot een controle door de Business Software Alliance (BSA) die bij het aantreffen van illegale software fikse boetes uitdeelt.

Momenteel loopt binnen de gemeente Spijkenisse een aanbestedingtraject van de software voor de 800 werkplekken. Hoewel het er niet hard beschreven staat, zal ook de nieuwe omgeving weer op Microsoft gebaseerd zijn. Daarnaast is het opvallend dat in de aanbesteding niet is meegenomen dat, vanaf de invoering, gewerkt moet gaan worden met zoveel mogelijk open standaarden.

Voor de gemeente zou het verstandig zijn om eens goed naar de mogelijkheden van open source te kijken. Want laten we wel wezen. Financieel gaat het niet goed met de gemeente Spijkenisse. En dus kan kritisch kijken naar kosten geen kwaad. Helemaal niet omdat dit perfect aansluit op landelijk beleid.

© Mario Guagliardo / VP Info

Tagged under

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl