Spijkenisse kent geen open communicatie

Spijkenisse houdt haar inwoners in het duister. Dat vindt de lokale fractie van de Lijst Pim Fortuyn. De fractie is teleurgesteld in de politieke partijen, nu zij wederom tegen een voorstel stemden om de inwoners dichter bij de politiek te betrekken.

Afgelopen woensdag 1 juli j.l., tijdens de gecombineerde commissievergadering ten behoeve van de kadernota, stemden het merendeel van de aanwezige fracties tegen een voorstel voor een raadskrant.

Tot teleurstelling van de Lijst Pim Fortuyn, die de raadskrant als middel zag om ook de andere fracties een eerlijke kans te bieden hun geluid te laten horen in een door ONS gedomineerde gemeente.

“De gemeentelijke voorlichtingskrant is een propagandablaadje over het gemeentelijke beleid en wij wilden daar wat nuance aan toevoegen, zoals dit wel in een aantal gemeenten om ons heen gebeurt”, zo schrijft fractievoorzitter Chris Hottentot. Eerder stelde de fractie al tevergeefs voor om alle partijen jaarlijks hun behaalde resultaten te laten publiceren in de gemeentelijke voorlichtingskrant.

Andere initiatieven van de Lijst Pim Fortuyn werden ook, met name door de grote fractie van ONS, naar de prullenbak verwezen. Zo stelde de LPF-fractie bijvoorbeeld voor om jaarlijks middels een politieke markt verantwoording aan de inwoners af te leggen over het gekozen beleid. Een ander voorstel was om raadsvergaderingen live via internet of de lokale omroep uit te zenden. Ook de kans om jongeren bij de politiek te betrekken, middels de invoering van de jeugdraad, redde het niet.

Op zeggenschap hoeft de Spijkenisser bevolking ook niet te rekenen. Het invoeren van een referendumverordening, om bij belangrijke beslissingen de inwoners te laten beslissen, werd niet gehonoreerd. “Het is bedroevend om vast te stellen dat de Spijkenisser politiek inwoners niet bij het beleid wenst te betrekken”, stelt Hottentot. “Hoewel sommige partijen wel beweren dat zij de inwoners betrekken bij het beleid, blijkt dat alleen schone schijn. De waarheid is dat zij vrezen voor zetelverlies als inwoners er daadwerkelijk achter komen welke slechte prestaties zij leveren. Hoewel wij die openheid juist willen betrachten, blijkt dat door de gevestigde orde beslist niet gewenst”, aldus Chris Hottentot namens de LPF Spijkenisse

Tagged under

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl