Spijkenisse moet fors bezuinigen

begroting“Ondanks de economische crisis is het gemeentebestuur van Spijkenisse er in geslaagd een sluitende begroting te presenteren.

Het motto afmaken waaraan begonnen is en uitbouwen waar dat nodig is, is daarbij overeind gebleven”.

Met deze twee zinnen begon het persbericht dat de gemeente Spijkenisse verstuurde.

Maar zelfs in het persbericht is al enige voorzichtigheid ingebakken. Zo wordt er gelijk al gewezen op de lagere bijdrage door Den Haag. De gemeente zal dus flink moeten bezuinigen. Dit wil zij, onder andere, doen door het aantal ambtenaren terug te brengen. Deze stap moet uiteindelijk een bezuiniging opleveren van ruim 1.1 miljoen euro in 2013.

In het persbericht worden het aantal ambtenaren dat zal moeten vertrekken niet genoemd. Maar om 1.1 miljoen te bezuinigen, zijn er veel vertrekkende medewerkers vereist. Vergeleken met het bedrijfsleven, hebben we het over bijna 20 ambtenaren minder. Met bedekte woorden worden gedwongen ontslagen niet uitgesloten.

En er zijn meer punten in het persbericht die vraagtekens oproepen. Zo wordt er gesproken over de succesvolle verkoop van de woningen op “Het Land”, waarvan de verkoop van de tweede fase inmiddels is gestart. Daar tegenover staan nog steeds de tegenvallende verkoopcijfers op slechts 200 meter afstand. Een paar maanden geleden vroegen wij naar aanleiding van een artikel op deze website aan wethouder ’t Hart om een reactie hoe toekomstige tegenvallers op te vangen. Helaas zijn de vragen hierop nog steeds niet beantwoord.

Het presenteren van een sluitende begroting zonder al te veel reserves, is in deze tijden gevaarlijk. Met geen woord wordt er gesproken over mogelijke tegenvallers bij de vele bouwprojecten in Spijkenisse. Mogelijk houdt men zich met de verkiezingen in het vooruitzicht nog even op de vlakte.

Om zelf te oordelen; hieronder het persbericht van de gemeente.

Ondanks de economische crisis is het gemeentebestuur van Spijkenisse er in geslaagd een sluitende begroting te presenteren. Het motto afmaken waaraan begonnen is en uitbouwen waar dat nodig is, is daarbij overeind gebleven.

Voor de periode 2010-2013 krijgt de gemeente een lagere uitkering uit het gemeentefonds. Desondanks is er nu een afgewogen pakket maatregelen geformuleerd waardoor een sluitende begroting ontstaat en er kan worden geïnvesteerd in de stad.

De laatste begroting van dit college was zeker geen gemakkelijke afsluiter. De effecten van de recessie zijn ook in Spijkenisse merkbaar.

Komend jaar staan diverse projecten op stapel om de gemeentelijke dienstverlening verder te verbeteren. Daarnaast wordt op veel verschillende plekken in de stad geïnvesteerd.

Op verkeerstechnisch gebied door de bouw van de Hartelfietsbrug die in 2011 klaar is, waardoor het bestaande fietspad kan worden omgebouwd tot een extra rijstrook voor het autoverkeer.

Met betrekking tot ruimtelijke ontwikkeling kan worden gesteld dat de verkoop van de eerste fase van Het Land een enorm succes is. De verkoop van de tweede fase is inmiddels gestart.

Het beheer van de openbare ruimte heeft de afgelopen jaren een enorme impuls gekregen. Ook in 2010 worden omvangrijke investeringen gedaan voor bijvoorbeeld de herstructurering van Schiekamp en Hoogwerf.

Jongeren die instromen in het voortgezet onderwijs, moeten een maatschappelijke stage volgen. Het doel is dat jongeren tijdens hun schooltijd kennis maken met en een onbetaalde bijdrage leveren aan de samenleving. In Spijkenisse zit iedere jongere op school, werkt of zit in een hulpverleningstraject. Jongeren zijn actief betrokken bij jeugdparticipatie, vrijwilligerswerk en het verenigingsleven.

De verwachting is dat de jeugdwerkloosheid verder toeneemt. Tegelijkertijd zullen jongeren langer gebruik blijven maken van onderwijsvoorzieningen.

Door het ambtelijk apparaat efficiënter te laten werken kunnen diverse besparingen worden gerealiseerd. Een reductie van de formatiekosten kan echter niet vermeden worden. Voorgesteld wordt om de formatiekosten terug te brengen met € 285.000 in 2010 oplopend tot € 1.191.000 in 2013. De invulling van een dergelijke taakstelling vraagt om een zorgvuldige voorbereiding en uitwerking en zal dus later bekend worden gemaakt.

De ontwikkeling van de gemeentefinanciën kan niet los worden gezien van die van de overheidsfinanciën in Nederland als geheel. In welke mate de rigoureuze financiële saneringsplannen van het kabinet de gemeenten zullen treffen is nog niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat de effecten hiervan ook in Spijkenisse merkbaar zullen zijn. Dat vraagt om een pro-actieve aanpak, waarbij raad, college en ambtelijke organisatie ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid betrokken worden.

Tagged under

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl