Spijkenisse moet nog harder bezuinigingen

geld3De afgelopen jaren heeft de gemeente Spijkenisse €10 miljoen bezuinigd. Hiernaast moet de gemeente de komende jaren nog meer besparen.

In de programmabegroting 2013 staat dat vanaf 2015 nog eens €2,5 miljoen aan bezuinigingen moet worden ingevuld. Dit bedrag is nog niet voldoende. De gemeente verwacht vanuit de rijksoverheid extra bezuinigingen en krijgt bovendien vanuit de rijksoverheid extra taken toegewezen.

Deze taken moet de gemeente uitvoeren, maar met minder geld. Hiernaast is het noodzakelijk de spaarpot van de gemeente, de Algemene Reserve, aan te vullen.

De afgelopen maanden is de begroting van de gemeente Spijkenisse post voor post kritisch bekeken. Het volledige takenpakket van de gemeente is tegen het licht gehouden. De toekomstvisie van Spijkenisse, Doorkijk 2020, heeft hierbij als handvat gefungeerd. Het resultaat is een pakket aan bezuinigingsmaatregelen dat optelt van €2,1 miljoen in 2013 tot €6,1 miljoen in 2016. De besparingen zijn zo veel mogelijk gezocht op het vlak van efficiëntie. Hierdoor zijn de effecten van de bezuinigingsmaatregelen voor de stad zo minimaal mogelijk.

Met de voorgestelde bezuinigingen creëert de gemeente een buffer voor zowel de korte als de lange termijn. Op deze manier kan de gemeente de Algemene Reserve aanvullen, waardoor incidentele tegenvallers in de toekomst gemakkelijker opgevangen kunnen worden. Hiernaast ontstaat ruimte in de begroting om extra rijksbezuinigingen en kortingen bij overdracht van taken op te kunnen vangen.

Tijdens de raadscommissievergaderingen van 5 tot en met 7 februari worden de bezuinigingsvoorstellen besproken. Hierna worden de voorstellen op 20 februari ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl