Spijkenisse ondersteunt mogelijk concurrentievervalsing

spijkkaartNa de berichtgeving over “Vriendjespolitiek op het stadhuis van Spijkenisse” durf je niet meer op te kijken. De ene na de andere melding rolt onze e-mailbox in. Ook tips over de Spijkkaart. Een leuk initiatief met een exclusief prijskaartje.

Bewoners van Spijkenisse worden bedankt voor het vertrouwen in de stad. En om er samen met de winkeliers een bruisend centrum van te maken is de Spijkkaart bedacht.

Een kortingskaart waarmee je allerlei kortingen kunt krijgen. Winkels die korting geven op vertoon van de Spijkkaart kunnen een advertentie plaatsen op spijkkaart.nl tegen een bedrag van 125 euro – in dit geval – per advertentie.

Projectleider Spijkenisse

Mooi, zou je denken. Nou, niet helemaal. Bij nader onderzoek blijkt dat de Spijkkaart is ontwikkeld door een speciaal hiervoor opgerichte stichting. Die op haar beurt een stichting opricht, stichting de Spijkkaart, waarin o.a. de gemeente Spijkenisse is vertegenwoordigd. De projectleider binnen de gemeente is het Hoofd Communicatie.

Op 12 maart 2012, zo lezen wij in de notulen van het management van gemeente Spijkenisse, heeft er een overleg plaatsgevonden over De Spijkkaart, waarbij ook winkeliers aanwezig waren. “De functie van de Spijkkaart zal verder worden uitgewerkt. (actie FF)” – Redactie: Hoofd Communicatie, gemeente Spijkenisse –

Gratis of op kosten van de gemeenschap?

Wat er verder is uitgewerkt, is mogelijk interessant voor de NMa om aan een onderzoek te onderwerpen. Adverteerders, lees winkeliers en niet alle winkeliers, krijgen gratis advertentieruimte aangeboden om de Spijkkaart te promoten. De gemeente neemt de kosten voor haar rekening meldt de advertentieverkoper van stichting de Spijkkaart. Na drie maanden zijn er nog steeds onvoldoende betalende adverteerders voor de Spijkkaart. De actie wordt wederom op kosten van de gemeente, nog eens drie maanden voortgezet.

Ondernemers

Welke adverteerder betaalt nu wel zelf de advertentiekosten a 125 euro per advertentie en welke niet? Niet alle ondernemers in het Winkelhart blijken in die zes maanden benaderd. Dit terwijl een ondernemer van de wijk Akkers al wel diverse gratis mogelijkheden heeft gehad om spijkkaart.nl te vullen met acties.

200.000 euro

Welk bedrag de gemeente heeft geïnvesteerd in de stichting de Spijkkaart is keurig weggewerkt in het besluit om 200.000 euro beschikbaar te stellen voor de actie Spijkenisse op Stelten. Wellicht dat de bijdrage van de winkeliers, 50.000 euro, niet is teruggestort in het potje Algemene Reserve, dat inmiddels leeg is.

Mededingingswet

Door advertenties te vergoeden op spijkkaart.nl heeft de gemeente zich wellicht schuldig gemaakt aan het misbruik maken van een economische machtspositie.

Bedrijven maar ook gemeenten moeten zich aan de Mededingingswet houden. De regering heeft aan de NMa gevraagd om dit scherp in de gaten te houden. Die wet bepaalt dat het verboden is om een kartel te vormen, om een te grote concentratie te vormen en om misbruik te maken van een economische machtspositie.

Vriendjespolitiek

Diverse partijen, waaronder de gemeente Spijkenisse met gemeenschapsgeld, hebben een initiatief gefinancierd om een commerciële activiteit mee te beginnen. Het is niet aan de NMa om te beslissen of het hier gaat om oneigenlijk gebruik van gemeenschapsgeld, maar aan de gemeenteraad. Wel is het aan de NMa te beslissen of gemeente Spijkenisse zich hiermee op het pad ter ondersteuning van concurrentievervalsing heeft begeven. Want waarom heeft dit initiatief gemeenschapsgeld gekregen om een commerciële activiteit te beginnen en andere initiatieven niet? Vriendjespolitiek?

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl