Spijkenisse pakt woonoverlast aan samen met partners

Op 23 januari is in Spijkenisse de aftrap gegeven voor een gezamenlijke aanpak van Woonoverlast. De gemeente, politie, GGD en de corporaties Woonbron, Maasdelta en De Leeuw van Putten slaan de handen ineen om woonoverlast aan te pakken, zowel bij huur- als koopwoningen. Hiermee is de wens van de partijen vervuld om een convenant

Aanpak Woonoverlast af te sluiten en vooral om een efficiëntieslag in de totale aanpak van de woonoverlast zowel in de huur- als in de koopsector te realiseren.

Het actieplan Aanpak Woonoverlast en de daarmee samenhangende convenanten zijn nu opgesteld. In deze convenanten staan afspraken over de procedure aanpak woonoverlast en de gegevensuitwisseling. Deze werkwijze wordt ook door de gemeenten Rotterdam, Amsterdam en Capelle aan den IJssel toegepast.

“Het is een van de grootste problemen die mensen in hun persoonlijk leven ervaren,” aldus burgemeester Salet. “Het drijft mensen tot wanhoop. Vaak zijn met een klacht meerdere partijen en/of zorgketens bezig. De partijen kunnen individueel minder doen dan zij zouden willen, soms door de grenzen die het vakgebied of de organisatie heeft. Dat is voor ons de reden om te kijken hoe we gezamenlijk de problemen goed kunnen aanpakken. Ons streven is een daling van 20% van de overlastzaken in 2016.”

Voorheen was het niet altijd mogelijk om bij escalatie van overlast goed op te treden. De politie mag in verband met de privacywetgeving, geen informatie verstrekken aan de woningcorporaties. In het convenant staan afspraken over de gegevensuitwisseling, waardoor dit probleem tot het verleden behoort. Uiteraard wordt hierbij de privacywetgeving gerespecteerd.

Voor de professionals is er nu één meldpunt woonoverlast, waar alle overlastzaken worden geregistreerd. Hierdoor kan beter worden gevolgd in welke buurten en wijken woonoverlast plaatsvindt en hoe vaak dat gebeurt. De regisseur woonoverlast is vanuit de gemeente Spijkenisse het aanspreekpunt. Vanuit de regiefunctie van de Spijkenisse kan informatie over de klacht beter uitgewisseld worden en kunnen partijen beter gezamenlijk optreden. Inwoners uit Spijkenisse die overlast hebben van buren uit een koopwoning kunnen een klacht indienen via www.spijkenisse.nl/woonoverlast. Komt de overlast uit een huurwoning dan kan er een klacht worden ingediend bij de desbetreffende corporatie.

Tagged under

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl