Sporthal Oostbroek 450.000 euro duurder

sportsubsidieOp 3 december 2010 is een aanbesteding gehouden voor de nieuwbouw van de sporthal Oostbroek.

Hierbij kwam één aannemer als beste en laagste inschrijver naar voren met een aanbieding van € 3.346.345 voor de bouw van de sporthal op basis van het ontwerp.

De aanbieding voor de bouw van de sporthal past niet in het beschikbaar gestelde bouwbudget van € 2.900.000.-.

De aannemer heeft opdracht gekregen het ontwerp uit te werken, waarbij een besparing wordt gerealiseerd van € 450.000 zodat de aanneemsom past binnen het thans beschikbare budget. Inmiddels is het alternatieve plan uitgewerkt. Dit plan past binnen het budget maar door ingrijpende wijzigingen zoals o.a. de tribune op de sportvloer te plaatsen en de hal 4 meter te verkleinen wijzigt de oorspronkelijke aanbesteding.

Dit zou tot een nieuw probleem voor de gemeente leiden, wanneer er te veel wordt gewijzigd, zou de aanbestedingsprocedure opnieuw moeten worden uitgevoerd. Maar nog belangrijker is dat de gemeente een aanzienlijk bedrag zou mislopen dat wordt uitgekeerd door de verzekeringsmaatschappij. Daarom zal gekozen moeten worden voor het oorspronkelijke ontwerp, wt nu dus een extra budget vereist van € 450.000.

Het reeds beschikbaar gestelde totale krediet voor sporthal Oostbroek van € 3.619.521 (bouwkosten, inrichting, directiekosten en bijkomende kosten) dient te worden opgehoogd met € 450.000. Om dit allemaal goed in de boeken te krijgen wordt er weer eens flink geschoven in Spijkenisse. Die 450.000.- worden nu “weggetoverd” bij de nieuwe Sporthal Maaswijk.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl