Stadsplannen (opinie)

stadshartRuim tien jaar geleden gonsde het in Spijkenisse van de activiteiten in het kader van het opstellen van een visie op de toekomst van de stad.

Onder de noemer Stadsplan 2010 werkten inwoners, ambtenaren, deskundigen en bestuurders aan verschillende scenario’s voor de ontwikkeling van de stad. Het ging daarbij niet alleen om bouwen, maar ook om het waarom, het voor wie, het waar en het waartoe.

Rond verschillende thema’s werden druk bezochte discussieavonden georganiseerd, er verschenen huis aan huis kranten en er werd uitgebreid geënquêteerd. Het resultaat van het hele proces, dat een jaar in beslag nam, was een breed gedragen perspectief. De afgelopen tien jaar heeft dit in beton, steen en voorzieningen vorm gekregen. Het duurde dus even, kostte een paar centen, maar dan heb je ook wat: Er is nogal wat gebeurd, vernieuwd en veranderd in de stad begin deze eeuw.

Inmiddels is het vervolgplan tot 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Het is vooral binnen de muren van het stadhuis bedacht zonder dat er veel ruchtbaarheid aan is gegeven. Naar aanleiding van protesten door omwonenden zijn alleen de drieste plannen om het park Vogelenzang vol te bouwen geschrapt.

Een gemiste kans. Eens in de tien jaar eens de tijd nemen om samen met de inwoners, winkeliers, ondernemers en deskundigen van buiten naar de stad als geheel te kijken is heel waardevol. Velen weten meer dan een, de maatschappij verandert sneller dan je denkt en is ook veel diverser dan het lijkt. Het voorkomt dat er alleen maar ad hoc op ontwikkelingen wordt gereageerd en zorgt voor draagvlak in de samenleving. Volgend jaar lijkt een mooi moment om met het gemeentebestuur weer eens de stad in te trekken en daarna pas tien jaar vooruit te plannen.

Arjun van der Dussen / D66 Spijkenisse

Tagged under

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl