Start aanbesteding begeleiding en dagbesteding Wmo

wmoDe gemeenten Spijkenisse en Bernisse zijn gezamenlijk een nationale aanbesteding gestart voor AWBZ taken die op 1 januari 2015 naar de gemeenten komen. Deze aanbesteding is gepubliceerd op Aanbestedingskalender.nl en Tendernet.nl.

De Eerste Kamer heeft 8 juli ingestemd met nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In de nieuwe Wmo staat het versterken van de eigen kracht van burgers en het leveren van maatwerk voorop. Gemeenten zijn vanaf dat moment verantwoordelijk voor de ondersteuning van volwassenen die nu nog recht hebben op bepaalde Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)-zorg. Het gaat hierbij om begeleiding en dagbesteding. Dat is bijvoorbeeld hulp bij het voorzien in eerste levensbehoeften, bij de financiële administratie, bij het uitvoeren van taken rondom het huis en het zichzelf kunnen verzorgen. Bij dagbesteding gaat het bijvoorbeeld om vrijwilligerswerk, sociale contacten buitenshuis en meedoen aan georganiseerde activiteiten.

Om een goed beeld van deze nieuwe taken te krijgen hebben Spijkenisse en Bernisse in maart voorbereidende gesprekken gehad met zorgaanbieders over de uitbreiding van begeleiding in de Wmo. De volgende stap is deze aanbesteding. Daarbij speelt bij de selectie een belangrijke rol dat de zorgaanbieders kwaliteitsbewaking in de organisatie hebben verankerd en toepassen en over een kwaliteitskeurmerk beschikken.

Decentralisaties
De gemeente heeft niet alleen te maken met een nieuwe Wmo, maar is ook druk bezig met de voorbereidingen op de Jeugdwet en de Participatiewet. Vanaf 2015 krijgen gemeenten er 3 grote taken bij: ondersteuning bieden aan langdurig zieken of ouderen, hulp bij het vinden van werk (of een uitkering verstrekken) en de jeugdzorg. De taken worden overgebracht van onder meer het rijk en de provincie naar de gemeente, die daardoor verantwoordelijk wordt voor vrijwel de gehele maatschappelijke ondersteuning van de inwoners. Deze overheveling van taken van de Rijksoverheid naar gemeenten gaat gepaard met aanzienlijke kortingen op de gemeentelijke budgetten. Als gemeenten hebben we de taak met minder middelen de hulp beter te organiseren. Dit kunnen we onder andere bereiken door slim in te kopen en goede afspraken te maken met uitvoeringsorganisaties en zorgaanbieders. Nieuws over deze nieuwe taken kunt u terugvinden op www.spijkenisse.nl/decentralisaties.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl