Stichting Tegen Verruiming laat van zich horen

shoppenDe landelijke Stichting Tegen Verruiming Zondagopenstelling heeft begrepen dat het College van B&W overweegt de raad voor te stellen ondernemers toe te staan hun winkels elke zondag open te doen.

De Stichting wil op voorhand er op wijzen dat de Winkeltijdenwet verruiming van zondagopenstelling toestaat als gemeenten een aantal harde voorwaarden voldoen.

Op basis van de uitkomst van een recent gehouden peiling van één van de politieke partijen – nota bene op een koopzondag! – onder het winkelend publiek wordt al de conclusie getrokken dat in Spijkenisse grote behoefte aan meer koopzondagen zou zijn. Dit is voorbarig en te kort door de bocht.

Het College van B&W van Spijkenisse overweegt de toerismebepaling in de Winkeltijdenwet te gebruiken om 52 koopzondagen mogelijk te maken. Echter, allerwegen wordt ernstig in twijfel getrokken of Spijkenisse wel aanspraak kan maken op de status van ‘toeristische gemeente’.

Veel kleine zelfstandige winkeliers en hun medewerkers uit Spijkenisse verzetten zich tegen verruiming. Zij hebben een protesthandtekening geplaatst op de actiesite www.tegenverruiming.nl. Elke dag komen nieuwe handtekeningen binnen.

De Stichting wijst erop dat ten aanzien van een mogelijk door de raad te nemen besluit eerst een gedegen onderzoek onder alle winkeliers zal moeten plaatsvinden naar het draagvlak voor het toestaan van 52 koopzondagen. Immers, de wet schrijft voor dat de belangen van de winkeliers en hun medewerkers zorgvuldig en evenwichtig door de gemeenteraad moeten worden afgewogen.

Inmiddels heeft de Stichting in de gemeenten Rheden, Zoetermeer en Tilburg bezwaar gemaakt tegen op oneigenlijke gronden genomen raadsbesluiten die het mogelijk maken dat de winkels elke zondag open gaan. Op steeds ruimere schaal wordt namelijk misbruik gemaakt van het aangescherpte toerismeartikel in de Winkeltijdenwet. Het bezwaar tegen het besluit van de gemeenteraad in Rheden is inmiddels gegrond verklaard. De bezwarencommissie adviseert de raad om het koopzondagenbesluit te herroepen. Op 29 november neemt de raad van Rheden een beslissing.

De Stichting benadrukt dat het CDA Congres van 29 oktober jl. met het unaniem aannemen van een resolutie over de koopzondagen de Tweede Kamerfractie en minister Maxime Verhagen van Economische Zaken heeft opgedragen snel paal en perk te stellen aan het misbruik van de wet.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl