Structuurvisie 2015+ door college vastgesteld

hellevoetsluisHellevoetsluis moet zowel nu als in de toekomst een aantrekkelijke stad zijn om in te leven. Daarom kijkt de gemeente vooruit en denkt na over de nodige én wenselijke ontwikkelingen.

Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, infrastructuur, voorzieningen en het buitengebied. In 2004 heeft de gemeente al deze onderdelen beschreven in het Structuurplan 2010+.

Nieuwe wet- en regelgeving maakte het noodzakelijk om te komen met een actualisatie van het oude structuurplan. Daarom is nu de ‘Structuurvisie 2015+’ gemaakt. Deze is op dinsdag 17 november vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

De inhoud van het oude structuurplan blijft grotendeels overeind. Belangrijk verschil met 2004 is, dat de gemeente nu kosten van plannen uit de structuurvisie kan delen met andere partijen. Verder benoemt de nieuwe structuurvisie enkele nieuwe ontwikkelingen, die in het structuurplan van 2004 nog niet aan de orde waren. De structuurvisie laat zien dat Hellevoetsluis niet stilstaat en dat er ruimte is voor ontwikkelingen die de leefbaarheid en bereikbaarheid van de stad zullen verbeteren, ook na 2015.

Naar verwachting zal de gemeenteraad op 18 februari 2010 een besluit nemen over de Structuurvisie 2015+. Voorafgaand daaraan zal de gemeente u bij het proces betrekken. Wij willen u graag laten zien op welke manier Hellevoetsluis zich in de komende jaren zal ontwikkelen en wat dat voor u betekent. U heeft ook de mogelijkheid om uw mening te geven, tijdens de inspraakperiode tussen 25 november 2009 en 6 januari 2010 . Op woensdag 9 december organiseert de gemeente een informatie- en inspraakavond. De gemeenteraad zal uw mening meewegen in zijn uiteindelijke besluit.

 

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl