Struytse Zeedijk gaat op de schop

struytse-zeedijkHellevoetsluis heeft het definitieve ontwerp voor de herinrichting van het groen langs de Struytse Zeedijk vastgesteld voor negen van de tien deelgebieden.

Met de vaststelling van de ontwerpen is de planvormingfase afgerond, en kan er gestart worden met de aanleg van de definitieve situatie. Voor het tiende deelgebied zal dit najaar een ontwerp gemaakt worden.

De Struytse Zeedijk is een fietsverbinding met regionale betekenis en daarnaast de directe leefomgeving voor 420 woningen. In 2007 kwamen er bij de gemeente diverse vragen binnen van bewoners over het type groen langs de Struytse Zeedijk, en het bijbehorende onderhoudsniveau. Samen met illegaal gebruik van de openbare ruimte was dit voor de gemeente aanleiding om te starten met het project ‘Herinrichting Groen Struytse Zeedijk’.

Nieuw aan dit project is de wijze waarop bewoners zijn betrokken. Anders dan bij voorgaande plannen is aan de bewoners de gelegenheid geboden om per deelgebied een contactpersoon aan te melden. Deze contactpersoon onderhield vervolgens de contacten tussen de gemeente en de andere bewoners in zijn of haar deelgebied. Via nieuwsbrieven worden alle bewoners langs de Struytse Zeedijk door de gemeente op de hoogte gehouden over ontwikkelingen die van belang zijn voor alle deelgebieden.

De gemeente heeft in 2007 aan de landschapsarchitecten advies gevraagd om een ontwerp te maken voor de gehele Struytse Zeedijk. Dit ontwerp bevat een rode draad van lage knotwilgen, en een telkens terugkerende haag, samen met groepjes struikbeplanting. Verder laat het ontwerp uitgebreid ruimte voor verdere invulling middels bovengenoemde bewonersparticipatie.

Onderwerpen waarover bewoners hun wensen kenbaar konden maken waren bijvoorbeeld:

* Locatie en vorm beplantingsvakken

* Keuze uit diverse soorten vakbeplanting

* Keuze uit diverse soorten solitaire struiken

* Mening over bestaande bomen

* Wel of geen achterpad?

* Wel of geen bruggetje?

* Wel of geen zelfbeheer van beplanting?

De uitkomst van het project is een herinrichtingsplan voor het groen langs de Struytse Zeedijk waarbij uitgebreid tegemoet gekomen is aan de wensen van bewoners, maar waar ook de algemene belangen van andere gebruikers en het waterschap Hollandse Delta niet uit het oog verloren zijn.

Voor wat betreft de bestaande bomen is er een middenweg gevonden in het selectief verwijderen van een aantal bomen. In totaal worden er 75 lage knotwilgen nieuw aangeplant.

Op dinsdag 29 september is er voor alle bewoners een informatieavond. Tussen 19.30 en 21.30 uur is er een vrije inloop in de raadszaal van het gemeentehuis. Een ieder kan dan de definitieve ontwerpen, beplantingskeuzes en werktekeningen bekijken. Er zullen dan medewerkers van de gemeente aanwezig zijn om toelichting te geven en vragen te beantwoorden.

De tekeningen zullen binnenkort ook te raadplegen zijn op de website van de gemeente

Tagged under

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl