Succes charme-offensief InSpijkenisse niet aantoonbaar.

inspijkenisse-onlineOp 12 maart 2013 stuurde de gemeente Spijkenisse een persbericht naar de media waarin werd gesproken over de stijging van het aantal parkeerders in de gemeente Spijkenisse. In dat zelfde persbericht werd gemeld dat het charme-offensief InSpijkenisse zijn vruchten begint af te werpen.

Aan de cijfers valt dat in ieder geval niet op te merken. Op vragen van VPinfo om aan te tonen dat het charme-offensief zijn vruchten afwerpt is nog geen bevredigend antwoord gegeven.

In oktober 2012 werd het charme-offensief InSpijkensse gepresenteerd. Dit leidde al snel tot de nodige weerstand, zo was de hele campagne al gegund aan Vijf890, een bedrijf van oud raadslid Marco Jongeneel en bleken alle opdrachten vooral op mondelinge basis te zijn gegund. Hierdoor is totaal onduidelijk welke meetwaarden er zijn vastgesteld om de campagne succesvol te noemen.

Hoogenraad Media, het bedrijf achter VPinfo.nl diende hierop een klacht in. Vrij snel werd er gereageerd dat dit op basis zou zijn van jaloezie over het niet verkrijgen van de opdracht. Maar cijfers geven nu een beeld dat de campagne inderdaad weinig succesvol was.

Om een goed beeld te krijgen zijn een aantal gegevens noodzakelijk om te weten. Eén van de ontbrekende gegevens is de gemiddelde tijdsduur van de bezoekers aan het centrum. Daarnaast worden in de diverse openbare stukken gegevens genoemd die meer lijken op selectief shoppen uit alle gegevens dan een compleet beeld weergeven.

2011 – 2012

In het jaar 2011 was er geen charme-offensief. Toch was er een duidelijke stijging te zien in de cijfers per maand. Hieronder wat gegevens:

De stijging van het aantal parkeerders in de periode november-december 2011 was 29.5%. In de zelfde periode in 2012 betrof de stijging 32.2%, een zeer geringe stijging. En ook de maanden er voor laten weinig verschil in die groeitrend zien. Sterker nog, in oktober was er ondanks de afwezigheid van het charme-offensief de sterkste stijging te zien.

“Zo dunkt me”

VPinfo.nl heeft aan de hand van het persbericht, maar ook naar aanleiding van andere verwijzingen dat het charme offensief geslaagd is, een aantal maal gevraagd aan het hoofd communicatie van de gemeente Spijkenisse of de gemeente aan de hand van cijfers dit hard kan maken. Als reactie kregen wij te horen:

“In het persbericht heb ik gesproken over een toename van het aantal bezoekers aan de stad. Dat blijkt uit de cijfers van parkeerbeheer, die ik u heb doen toekomen. Het doet niet af of mensen langere dan wel kortere tijd parkeren, het gaat om het aantal bezoekers dat significant toeneemt. Daar is dan ook melding van gemaakt. Dat is mede te danken aan het charmeoffensief van de gemeente. De reactie vanuit Hellevoetsluis om in Spijkenisse een tegencampagne te beginnen zegt wat dat betreft genoeg, zo dunkt me.”

Los van het gegeven dat het hoofd communicatie stelt dat de parkeertijd er niet om doet, iets wat ons verbaast omdat dit erg van invloed is op de inkomsten van de gemeente, zijn wij vooral verrast dat een hoofd communicatie het succes van een campagne afweegt door te stellen dat een tegenactie door een andere gemeente voldoende bewijs is voor succes. Wat ons betreft zeer subjectieve waarneming, iets wat je niet zou mogen verwachten van een ambtenaar op een dergelijke functie.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl