Sylvia Broekmeulen: Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan

sylvia-broekmeulenLijsttrekker voor de Partij van de Arbeid is Sylvia Broekmeulen, ze werkt bij een plaatselijke woningcorporatie.

“De PvdA is mijn partij omdat iedereen er toe doet en iedereen meetelt. Dat bereik je niet door ikke, ikke, ikke, maar met solidariteit en opkomen voor anderen die het zelf (even) niet kunnen. Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan.“

Broekmeulen: “In Spijkenisse gaat het over het algemeen goed, maar het kan beter. We mogen de kwetsbaren in onze stad niet uit het oog verliezen. Door het niet tijdig uitvoeren van bouwplannen gaat er teveel geld verloren. Geld dat naar de tekorten in de grondexploitaties gaat en daar kunnen we betere dingen mee doen.”

De PvdA wil bereiken dat er meer voorzieningen zijn in de wijken. Dat alle buurten topbuurten worden. Dat wijkveiligheidsplannen worden opgesteld samen met bewoners. We willen buurtpreventie in alle wijken. Wijken worden schoner, heler en veiliger. Zolang er geen A4 is, andere oplossingen. Gratis openbaar vervoer voor 65+ers en gratis bewaakte fietsenstallingen die langer open zijn. De PvdA pakt de vernielingen harder aan. We begeleiden onze jongeren, niet alleen op straat maar ook thuis en op school als dat moet.

Wat heeft de PvdA de afgelopen 4 jaar bereikt?

“De 9 raadsleden van de PvdA hebben tientallen moties en amendementen ingediend. Voorstellen voor een beter Spijkenisse. Het PvdAplan om de gemeentelijke belastingen en tarieven helemaal niet te verhogen is afgewezen door ONS/CDA/VVD. Er is extra geld gekomen voor het onderhoud van straten, maar dat is per 1 januari 2010 grotendeels weer wegbezuinigd door het college . Park Vogelenzang is gered van woningbouw, er komt een bushalte in Maaswijk de Waaijer, er zijn regelingen gekomen voor kinderen van ouders met weinig inkomen die willen sporten, het Werk en Zorgplein is gerealiseerd en de Zomertuinen met de verpleeghuisvoorziening is eindelijk af. Sinds afgelopen zomer is “Spijkpop” weer terug in Spijkenisse. Ook worden de financiële risico’s beter in beeld gebracht.

Wij verwachten dat de burger de PvdA meer zetels geeft om de goede en verantwoorde plannen de komende 4 jaar uit te voeren.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl