’t Ommetje krijgt opknapbeurt

’t Ommetje, een plein gelegen tussen de Wanmolen, de Ploegschaar en de Roterij, krijgt een grote opknapbeurt. Dit om de veiligheid en het woongenot van de omwonenden te vergroten. De eerste werkzaamheden zullen in september starten.

Hellevoetsluis heeft in overleg met betrokken bewoners, politie en stichting PUSH een plan gemaakt voor het opknappen van ’t Ommetje.

Een opgeknapt plein met goede speelvoorzieningen voor jong en oud biedt betere ontmoetingsmogelijkheden en bevordert de sociale samenhang in de buurt.

Het verbetervoorstel is op 6 juli gepresenteerd aan de omwonenden van ’t Ommetje. Zij hebben ingestemd met de plannen.

De opknapbeurt betreft niet alleen de speelvoorzieningen. Ook de bestrating en het groen worden aangepakt. Verder wordt er een lichtmast verplaatst en een extra lichtmast neergezet. Op het speelplein komen meer speeltoestellen voor alle leeftijdscategorieën. Huidige speeltoestellen worden vervangen.

Met de omwonenden is afgesproken dat de nieuwe speeltoestellen al in september geleverd zullen worden. Zij worden bovendien betrokken bij de exacte plaatsing daarvan. De gemeente zal afspraken maken met de politie, jongerenwerk en basisschool De Windroos om in goede samenwerking met de omwonenden toe te zien op een correct gebruik van ’t Ommetje. De overige werkzaamheden aan de bestrating en het groen zullen naar verwachting in de maanden daarna plaatsvinden.

Er blijven nog twee aandachtspunten over in het gebied: uitbreiding van het hekwerk en een tekort aan parkeergelegenheid in de wijk. Hierover is nog geen besluit genomen. In september wordt bekeken of het parkeerprobleem aangepakt kan worden door het starten van een project Buurtaanpak, zoals die momenteel plaatsvindt op meerdere locaties in Hellevoetsluis. Doel van de Buurtaanpak is om samen met bewoners de kwaliteit van de woonomgeving te verbeteren.

De gemeente Hellevoetsluis ontvangt vaker verzoeken van bewoners voor het aanleggen, verwijderen of opknappen van speelplekken. Er is een inventarisatie gemaakt van alle wensen, waaruit blijkt dat er aandacht gevraagd wordt voor diverse locaties in De Struyten, Kooistee, Noord-West en Den Bonsen Hoek. Het college van B&W heeft besloten om deze verzoeken te honoreren.

Een voorbeeld van zo’n locatie is de Duindoornstraat. Hier wordt een nieuwe speeltuin aangelegd. Verder wordt van het speelterrein aan Het Kasteelpad op verzoek van bewoners één centrale speeltuin gemaakt. De speelplekken in de omgeving zijn nu te versnipperd. Een ander voorbeeld is het behouden en opknappen van de speeltuin aan de Schoolstraat.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl