TexMex als multifunctioneel / cultureel centrum in Spijkenisse?

texmex02Tijdens Spraakwater on tour mochten de politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen te Spijkenisse van gedachten wisselen met haar jeugd.

Zo ook Trots, die aanschoof op donderdagavond 18 februari in TexMex en daarna meeging naar het jeugdhonk in Noord.

TexMex wordt op dit moment slechts incidenteel gebruikt voor podia-activiteiten. Het grootste gedeelte van het pand staat leeg. Na een mislukte poging om het gebouw ook in te zetten voor Mbo-doeleinden raakten de activiteiten in het slop. TexMex wordt op dit moment vooral gebruikt als ontmoetingsplaats voor de wat alternatieve jeugd in Spijkenisse. Dat deze groep meer doet dan u misschien denkt, werd voor Trots deze avond goed duidelijk. Zij zijn zeer politiek bewust en denken te weten hoe in Spijkenisse de kaarten zijn geschud. Zij zetten zich af tegen de bouwdrift van het zittend college en zijn niet enthousiast over het nieuwe theater en de bibliotheek. Graag zien zij TexMex weer gebruikt als bedoeld, namelijk een multifunctioneel en cultureel centrum voor de jeugd.

Trots heeft als een van haar speerpunten, de jeugd, in haar programma opgenomen: het realiseren van een multifunctionele hal voor de jeugd in Spijkenisse. Zij juicht het dan ook toe dat de jeugd meedenkt en vindt dat TexMex hier met groot gemak voor kan worden gebruikt. Groot voordeel is dat er dus geen nieuw gebouw hoeft te komen en TexMex weer kan worden waar het ooit voor bedoeld was. Het jeugdpanel, waar een vertegenwoordiging van aanwezig was, heeft al te kennen gegeven hierover mee te willen denken en Trots staat daar zeer zeker voor open.

In het jeugdhonk van Spijkenisse-Noord trof Trots een groep jongeren van diverse afkomst aan. Hier werd al snel duidelijk dat zij zich achtergesteld voelen ten opzichte van de jeugd in bijvoorbeeld de Maaswijk. Het JOP in de Maaswijk beschikt over een grotere, betere, mooiere en beter voorziene ruimte dan in Noord. Dit is hen een doorn in het oog. De opmerking van Mw Lewis, voormalig wethouder jeugdzaken, dat zij ook naar TexMex kunnen gaan als zij deze honk te armzalig vinden, stuitte op hoon. Trots heeft ervaren dat deze groep jongeren moeilijk bereikbaar is en er zal nog veel werk moeten worden verzet eer zij zich als tevreden inwoner van Spijkenisse zal zien.

Mia Sliwinski

Lijsttrekker Trots op Nederland Spijkenisse

 

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl