Tien LPF kandidaten voor gemeenteraad

jos-marjanDe LPF gaat evenals 4 jaar geleden met 10 kandidaten de verkiezingen in. Waar LPF vroeger stond voor Lijst Pim Fortuyn, staat dit tegenwoordig voor Lokale Politieke Federatie.

De leden van de nieuwe LPF hebben Marjan van den Heuvel unaniem gekozen als lijsttrekker. De lijstduwer op plaats 10 is Jos van Tilburg.

Dennis Kabbedijk (nr. 2), Karin van Dijk (nr. 3), Ricardo Patings (nr. 4), Wim van Dommelen (nr. 5), Melis Glavimans jr. (nr. 6), Mirjam Wedel (nr. 7), Melis Glavimans sr. (nr. 8) en Helma Besseling (nr. 9) staan garant voor nieuw elan in de LPF. De kandidaten zijn inzetbaar op alle beleidsterreinen waar de gemeenteraad zich mee bezig houdt.

De Lokale Politieke Federatie Spijkenisse is de partij waar u de dienst uitmaakt. De politiek is er voor u en moet naar u luisteren en niet andersom, zo vindt de LPF. In het nieuwe verkiezingsprogramma zijn een aantal voorstellen geformuleerd om de burger meer inspraak te geven.

Verder wil de LPF een beter gemeentebestuur en transparanter gemeentebeleid. Dit betekent dat juridische missers tot het verleden behoren en belangenverstrengeling wordt voorkomen en uitgesloten. Het college moet de raad beter informeren en er moet minder achter gesloten deuren worden vergaderd.

Spijkenisse kan zich beter voorbereiden op de vergrijzingsgolf en de bevolkingskrimp. Hiertoe zijn in het LPF verkiezingsprogramma concrete voorstellen en oplossingen geformuleerd op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg en op sociaal- en economisch vlak.

Voor de doelgroep basisschool kinderen vier t/m twaalf jaar wil de LPF in ieder geval een overdekt kinderspeelparadijs laten realiseren. Voor de jongeren tussen de 16 en 25 jaar wil de LPF op zo kortst mogelijke termijn een traditionele discotheek laten bouwen.

Inzake het beleidsterrein veiligheid wil de LPF meer mobiel cameratoezicht inzetten. Op ruimtelijke ordening gebied moet Park Vogelenzang de bestemming “recreatiegebied” behouden. Het liefst ziet de LPF alle parken in Spijkenisse de bestemming “recreatiegebied” krijgen.

De verbetering van dierenwelzijn wil de LPF blijven nastreven. De LPF wil in ieder geval dat de gemeente gaat investeren in voorlichting met betrekking tot dierenwelzijn. Ook moet de gemeente haar verantwoordelijkheid nemen daar waar het dierenwelzijn kan bevorderen of een signaal kan afgeven tegen dierenmishandeling.

Het complete LPF verkiezingsprogramma en het nieuwe partijlogo worden op het eind van deze week gepubliceerd op de nieuwe website www.lpfspijkenisse.nl

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl