Tintestein volop in beweging

tintestein-kleinHet schoolgebouw van CBS Tintestein ligt vredig en wat verscholen achter het struikgewas aan de Strypsedijk in Tinte en straalt naar buiten vooral een stukje landelijke rust uit. Wie de massieve voordeur van dit gebouw echter open trekt, stapt binnen in een bruisende en gezellige school waar zo’n ruim 80 leerlingen, over vier combinatiegroepen verspreid, dagelijks druk in de weer zijn om met elkaar te werken aan hun toekomst.

In de achterliggende maand januari, die voor het oog toch een van de rustigste maanden in het schoolleven lijkt, was het op Tintestein weer een gezond hectisch gebeuren.

Nadat op de eerste schooldag van dit jaar de onderlinge nieuwjaarswensen tussen de kinderen waren uitgesproken, werden de verschillende bedankkaartjes uit het dorp met elkaar doorgenomen. Deze kaartjes ontvingen de leerlingen voor de door hen in december, voor de wat oudere dorpsbewoners, gemaakte en uitgereikte kerststukjes. Een warme beloning voor deze eindejaarsactie!

Nog diezelfde dag togen zij ‘stiekem’ aan het werk om een ‘open podium’ te kunnen vullen t.b.v. de viering van het 25 jarige jubileum van hun juf Afke op Tintestein. In het Verenigingsgebouw naast de school werd dit jubileum, compleet met optredens van vrijwel alle kinderen en de collega’s, de volgende dag op gezellige wijze gevierd.

Nog diezelfde week troffen ouders en teamleden elkaar op de jaarlijkse ouderavond c.q. nieuwjaarsreceptie. Op deze avond werd een algehele blik op de ontwikkelingen binnen de school gegeven en vond in een lezing daarover door mevrouw Monique Jankowski een stukje specifieke informatie plaats over de kansen en bedreigingen rondom ‘internet gebruik door kinderen’. Natuurlijk werd deze avond in ontspannen sfeer met een toast op het nieuwe jaar afgerond!

Deze ouderavond stond overigens niet, zoals dat op dit moment bij vele andere scholen in de regio wel het geval is, in het teken van het leesonderwijs. Vorig jaar al vond een dergelijke bijeenkomst op Tintestein plaats en werd ouders in een daartoe door Auris Dienstverlening Rotterdam georganiseerde workshop ‘voorlezen aan kinderen’ het nut daarvan meer dan helder gemaakt.

Na deze drukke dagen in de eerste week van januari werd overgegaan naar de reguliere gang van zaken: het uitvoeren van het dagelijkse werk, het afnemen van de voor deze maand geplande toetsen, het uitreiken van rapporten en het voeren van de daarbij behorende gesprekken. Verder werkten de leerkrachten in het kader van de Een Zorg Route achter de schermen aan het opstellen van hun groepsplannen voor de komende periode.

Natuurlijk maakte ook Tintestein dankbaar gebruik van het winterse weer en maakten de kinderen door het wit besneeuwde landschap een wandeling gemaakt naar de Strypse Wetering om daar met elkaar een gezellige middag op het ijs te beleven.

De aardbeving in Haïti zorgde voor spontane en hartverwarmende reacties van de leerlingen. Met wat lichte sturing, maar toch vooral op grond van eigen initiatieven en zelfbedachte plannetjes, wisten zij, o.a. met het ophalen van lege flessen, het bakken en verkopen van koekjes, het verzorgen van nailarts en het wassen van auto’s, in een tijdsbestek van twee dagen meer dan € 800,00 op te halen.

Ook de nationale voorleesdagen kregen op Tintestein de aandacht. Evenals op vele andere scholen in het land werden de activiteiten in dit kader gestart met een voorleesontbijt en lazen de leerkrachten diezelfde morgen, omkleed door een verhaaltje over hun eigen jeugd, voor uit hun eigen favoriete boek uit die tijd. Verder in de week werden diverse ouders gevraagd om in de verschillende groepen te komen voorlezen en op uitnodiging van de school verschenen ook vier prominente oudere dorpsbewoners om hetzelfde te komen doen.

Afgelopen vrijdag werden de festiviteiten in dit kader afgesloten met een voorleesochtend waarop de oudere kinderen een verhaal voorlazen aan groepjes jongere kinderen. Verder werd er die dag in samenwerking met boekhandel Hoofdstuk Een uit Brielle een heuse boekenmarkt in de school georganiseerd en om de activiteiten m.b.t. de voorleesdagen nog eens extra mooi af te ronden, werden aan ouders een door het Federatief Samenwerkingsverband Leerlingenzorg (FSL) ontworpen brochure en een placemat met praktische tips inzake leesstimulering uitgereikt.

Op naar februari. De maand waarin gewerkt gaat worden aan een project met de titel: techniek … iets in beweging zetten! Een toepasselijke naam voor een project op een school die volop in beweging is!

tintestein

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl