Toekomst ziekenhuis Spijkenisse onzeker

rpz-kleinHet Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse staat sterk onder financiële druk.

Het voortbestaan van de organisatie is afhankelijk van het realiseren van bezuinigingen en de bereidheid van andere partijen om de financiering te verschaffen.

Dat stelt PricewaterhouseCoopers Accountants in het jaarverslag van het ziekenhuis.

Het negatieve resultaat over 2011 komt neer op 5,1 miljoen, schrijft Zorgvisie. In 2010 was het resultaat nog 1,1 miljoen. De opbrengsten stegen weliswaar met 1,8 miljoen, maar de bedrijfslaten stegen met 6,1 miljoen. Belangrijkste reden hiervoor waren de stijging van de personeelskosten. Door meer ZZP-ers in te zetten, steeg de productie. Maar in combinatie met nog niet gerealiseerde bezuinigingen, liepen de kosten toch te hoog op.

Bezuiniging 2012

Komend jaar wil het ziekenhuis circa 5,5 miljoen bezuinigen. De vernieuwde beddenindeling, verbeterde opname en ontslagproces en efficiëntere inzet van personeel (vooral ZZP-ers) moeten ervoor zorgen dat het verlies wordt omgebogen tot een nihil resultaat in 2012, zo stelt de raad van bestuur in het verslag. Lichtpuntje is dat het ziekenhuis nog steeds beschikt over een voldoende solvabiliteit.

Financiële positie onder druk

In het jaarverslag laat het ziekenhuis weten dat de liquiditeitspositie van de organisatie sowieso tot medio 2013 onder druk staat. Reden hiervoor is de late contractering met zorgverzekeraars, het niet kunnen factureren van DBC-zorgproducten, terugbetalingsverplichting aan zorgverzekeraars na te hoge NZa tarieven in het A-segment en de negatieve exploitatie in 2010 en 2011.

Het ziekenhuis heeft met verzekeraars CZ, Achmea en VGZ gekeken naar het productie en omzetniveau 2012. Hierbij komt naar voren dat er geen ruimte is voor de gewenste en beoogde groei. De begroting voor 2012 is daarop aangepast. Wel zijn er afspraken gemaakt over voorlopige bevoorschotting om het factureringsprobleem op te lossen. Het ziekenhuis verwacht op korte termijn de eerste DOT-facturatie te realiseren.

Bancaire lening

De bank heeft inmiddels aan het ziekenhuis laten weten dat zij openstaan voor het verstrekken van een lening. Begin juli zal daar nader overleg over plaatsvinden. Daarbij wordt ook gekeken naar de bereikte resultaten en of de ingezette bezuinigingen ook gevolgd worden.

Toekomst van het ziekenhuis

De raad van bestuur heeft nog zeker vertrouwen in de toekomst van het ziekenhuis. Komend jaar wordt de samenwerking met het Maasstad Ziekenhuis weer opgepakt als zij een nieuw bestuur gevormd hebben. ‘Samengevat wordt 2012 een belangrijk jaar met zowel kwalitatief als financieel flinke uitdagingen. We hebben er alle vertrouwen in dat het Ruwaard van Putten de juiste lijn te pakken heeft’, aldus de vooruitblik van het bestuur.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl