TON: ‘Gemeente gooit citymarketingbudget over de balk’

i-amsterdam-citymarketingDe gemeente Spijkenisse heeft geen goed uitgewerkt plan voor citymarketing en gooit geld dat daarvoor bestemd is over de balk.

Volgens de fractie van Trots op Nederland heeft het College geen doordacht plan en doet zij enkel aan symptoombestrijding bij citymarketing, zonder daarbij concrete en meetbare doelen te stellen.

Tot die conclusie is de partij gekomen na het aan de kaak stellen van het citymarketingbeleid. Onlangs heeft Trots op NL in de commissie Algemene Zaken vragen gesteld over de uitgaven en opbrengsten rond de Giro- en Tourevenementen, maar kreeg daar geen bevredigend antwoord op. Zo wist het College niet aan te geven wat de aandacht rond de Giro heeft opgebracht. Ook heeft het College geen doelen gesteld rond de Tour. Uit de beantwoording van vragen over het EropUit-boekje bleek hetzelfde. En dat terwijl de gemeenteraad onlangs nog ruim € 250.000 beschikbaar stelde ten behoeve van citymarketing rond de doortocht van de Tour en de Giro.

Het stoort de fractie met name dat het gemeentebestuur geen gedegen plan heeft uitgewerkt wat men met citymarketing wil bereiken. Ook ontbreekt een duidelijke kosten-/batenanalyse. “Spijkenisse wil graag positief in het nieuws komen”, vertelt steunraadslid Chris Hottentot van TROTS. “Elk bedrijf dat sponsort wil graag dat hun merk genoemd wordt. Zij zetten deze aandacht af in mediawaarde tegen de kosten die zij hebben gemaakt. Hierdoor kunnen zij bepalen of hun actie geslaagd is en zij waar voor hun geld hebben gekregen. Een goed voorbeeld is Bavaria, die met weinig geld de laatste week wereldwijde aandacht kreeg. De gemeente Spijkenisse kan aan ons niet aangeven welke mediawaarde zij willen bereiken en wat het heeft opgebracht. Hierdoor kunnen wij als raad niet bepalen of deze investering zinvol is geweest.”

Onlangs bleek de doortocht van de Giro d’Italia niet op televisie te zijn uitgezonden. Hoewel de gemeente Spijkenisse hier wel van uit ging en deze momenten wilde gebruiken om Spijkenisse op de internationale kaart te zetten, bleek dit bij de Giro-doorkomst niet het geval.

De beantwoording over het EropUitboekje bevestigde het beeld. Uit de beantwoording blijkt wederom dat het College niet goed heeft nagedacht over het bereik. Zo is het boekje met name binnen de stad verspreid, terwijl citymarketing met name buiten de stad dient te gebeuren. Steunraadslid Chris Hottentot: “Onze fractie is voor positieve citymarketing, maar wil er wel voor waken dat de budgetten hiervoor goed worden besteed. Hierbij moet samenwerking worden gezocht met de VVV’s. Dit is goedkoper en effectiever. Nu probeert het College zelf het wiel uit te vinden. Helaas blijkt dit wiel tot op heden vierkant te zijn.”

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl