Trots geeft college geen ‘carte blanche’

Trots op Nederland is niet bereid het college ‘carte blanche’ te geven bij de realisering van de nieuwe Marckenburgh. Dit zal de partij dinsdagavond laten weten tijdens de raadsvergadering.

Tijdens de raad wordt besloten over nieuwbouw langs de Beukenlaan. Het plan is om daar nieuwe zorgwoningen te bouwen ter vervanging van de huidige Marckenburgh. De huidige locatie voldoet niet meer aan de landelijke richtlijnen en is verouderd.

 

De partij erkent de urgentie voor de vervanging van de huidige Marckenburgh en vindt een spoedige oplossing wenselijk. Wel wenst de fractie zorgvuldigheid. Volgens de fractie ontbreekt dat in het huidige raadsvoorstel. Het college vraagt, volgens Trots, om akkoord te gaan met de financiële consequenties, waarna het college het financiële aspect verder uit werkt. Volgens de fractie is dat een vreemde gang van zaken, omdat het college de exacte kosten en dus de financiële gevolgen voor de lokale schatkist, nog niet kan voorrekenen. In feite vraagt het college de raadsleden om een carte blanche.

En dat wil Trots op Nederland, met het oog op de zwakke weerbaarheid, niet geven. Steunraadslid Chris Hottentot van Trots op NL vertelt: “Akkoord gaan met het plan betekent dat de gemeente € 1,6 miljoen minder ontvangt uit de grondopbrengsten. Wij vinden dat het college hier passende dekking voor moet vinden en dat de Algemene Reserve daarvoor niet belast mag worden.”

Volgens Trots op Nederland zijn de risico’s voor het weerstandsvermogen ook te groot. De gemeente Spijkenisse heeft, volgens de partij, inmiddels niet meer de financiële middelen om zomaar concessies te doen. “We lopen momenteel meer risico dan de Algemene Reserve in kas heeft. Dat blijkt ook uit het weerstandsvermogen in de begroting 2012. Dan kunnen we ineens 10% minder risico’s dragen, dan het geval is volgens de begroting. Waar 90% de norm is zakt Spijkenisse naar 60%. Een schrikbarende vooruitzicht”, besluit Hottentot.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl