TROTS: Laten we het streekdierentehuis verbeteren

dierenasiel-hondenVia de media constateert TROTS op Nederland Spijkenisse, dat het streekdierentehuis er veel erger aan toe is dan het college ons wilde laten geloven. De motie van de LPF Spijkenisse om met een maximale inspanning samen met de overige partners het streekdierentehuis binnen twee jaar op te knappen werd tijdens de kadernota aangehouden omdat het college negatief adviseerde.

Tijdens de eerste commissievergadering welzijn moet dit punt op de agenda gezet worden. Nu bouwt het college als een gek gebouwen in Spijkenisse om het gat in de grondexploitatie te vullen. Aan historische panden wordt, volgens sommige bronnen, moedwillig geen onderhoud gepleegd om zodoende wederom met behoud van de gevels nieuwe gebouwen in de vorm van ateliers te bouwen, maar het vervangen, cq noodzakelijk onderhoud plegen aan, het streekdierentehuis is nog niet mogelijk vanwege de bezuinigingen.

Volgens het collegeprogramma voor 2010-2014 zal het college zich inzetten voor het opknappen van het dierenasiel. Zo belangrijk vindt het huidige college de dieren op ons eiland, want ze gaan zich er voor ínzetten. Graag ziet TROTS, dat het college een kredietaanvraag voorlegt aan de raad om het huidige pand te vervangen voor een nieuw pand.

De grootste partij in Spijkenisse heeft zelf een badeend als logo, dit zou toch wijzen op diervriendelijkheid. Als deze partij geen geld wil uitgeven voor een nieuw streekdierentehuis, bij voorkeur in samenwerking met de overige gemeenten op Voorne-Putten dan moeten zij het logo onmiddellijk vervangen door een rattenval. Zonder de steun van de grootste partij zijn de dieren op het eiland immers gevangen als ratten in een val.

De Intergemeentelijke Samenwerking Voorne-Putten (ISVP) kan het vervangen van een nieuw streekdierentehuis direct als eerste punt op de agenda plaatsen. Van overige samenwerking zal weinig overblijven, want de overige gemeenten op Voorne en anderhalve op Putten willen zich gezamenlijk sterk maken tegen Spijkenisse als IBH en VVD in Hellevoetsluis hun zin krijgen. Hopelijk kan de vervanging hiervan eerst gezamenlijk worden opgepakt, opgelost en gerealiseerd worden om hierna snel de stekker uit de ISVP te halen.

De opvatting van mij is dan ook: “Ook dieren hebben rechten, helaas kunnen zij zichzelf niet verdedigen en dit is het moment waar de mens om de hoek komt kijken.” Inwoners van Voorne-Putten roep ik op gebruik te maken van hun spreekrecht tijdens de vergaderingen van de commissie Welzijn en de Raad om een lans te breken voor de dieren. Graag zien wij u in Spijkenisse en horen van u in de overige gemeenten op Voorne-Putten over dit heikele punt.

Nico Akkerman
Trots op Nederland Spijkenisse

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl