Trots op NL teleurgesteld in woningbouw Oude Maas

oudemaas-schoolTrots op Nederland is teleurgesteld dat de meeste partijen akkoord gaan met het voorstel om op de huidige locatie van CSG De Oude Maas binnenkort woningen te bouwen.

De partij vreest dat door de economische crisis de woningen niet snel zullen verkopen, waardoor de rekening bij de inwoners van Spijkenisse terecht zal komen.

Daarnaast vreest de partij dat de extra woningen een verkeersaantrekkende functie zullen hebben, waardoor de ontsluiting in Spijkenisse nog zwaarder zal worden belast.

In de begrotingsraad van 10 november j.l. ging het merendeel van de partijen niet mee met de motie van Trots op Nederland om een behoefteonderzoek te doen naar een mogelijke vrijetijdsvoorziening op deze locatie. Door niet in te stemmen met de motie maakten deze partijen de weg vrij om extra woningen te realiseren. Trots op Nederland wil graag een vrijetijdsvoorziening op deze locatie, omdat blijkt dat er voor de inwoners van Spijkenisse te weinig van deze voorzieningen zijn.

De partij betreurt met name het standpunt van de grootste coalitiepartij ONS in deze. Voor de verkiezingen in 2006 beloofde deze partij niet mee te werken aan extra woningbouw zonder een Tweede Botlektunnel en de aanleg van de A4-Zuid. Duidelijk is dat een Tweede Botlektunnel er niet zal komen, ook de komst van de A4-zuid is verre van zeker. Inmiddels heeft het College verscheidene nieuwbouwplannen ten uitvoer gebracht, waarvan bouwplannen op de Oude Maaslocatie de nieuwste zullen worden.

Trots op Nederland vreest dat de ontsluiting het de komende jaren zwaar te verduren krijgt door de aangekondigde verbreding van de A15. De wachttijden om de A15 te bereiken zullen de komende jaren toenemen. Extra verkeer vanuit Spijkenisse is dan zeker niet wenselijk.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl