Uitbreiding camping De Quack

overeenkomst-uitbreiding-camping-de-quackHet bestuur van camping De Quack wil de bestaande camping graag uitbreiden.

Afgelopen jaren is hiervoor een traject doorlopen samen met de gemeente Hellevoetsluis om dit gebied en omgeving te herontwikkelen.

Het college van B&W van de gemeente Hellevoetsluis heeft ingestemd met het stedenbouwkundig plan voor de uitbreiding. Dit houdt in dat er campingvoorzieningen gerealiseerd kunnen worden, een hotel en een health- en wellnesscomplex.

Wethouder Evert Taal van de gemeente Hellevoetsluis: “De uitbreiding sluit goed aan bij de ambities van de gemeente Hellevoetsluis op het gebied van toerisme. Zo willen we de aantrekkelijkheid van de recreatiegebieden vergroten en slechtweervoorzieningen realiseren.” Wethouder Henk Joosten: “Voordat we dit besluit genomen hebben, heeft er een uitgebreid traject plaatsgevonden. Zo hebben eind november 2008 informatiebijeenkomsten plaatsgevonden waarbij omwonenden, eigenaren van recreatiewoningen, ondernemers en belangstellenden hun reactie hebben gegeven op het conceptplan.”

De meeste opmerkingen betroffen de hoogte van het geplande hotel, de aanleg van de groenzone aan de Duinweg-Voorweg en de wens om de Duinweg verkeersluw te maken. Wie een reactie heeft gegeven, ontvangt hierover nog deze week een schriftelijk antwoord. De reacties en opmerkingen gaven geen aanleiding om de hoofdopzet van het stedenbouwkundig plan te wijzigen.

De volgende stap is om het stedenbouwkundig plan uit te werken in een concreet bouwplan. Bij de ontwikkeling van het bouwplan wordt, mede in verband met de opmerkingen op het concept plan, de hoogte van het hotel nader geconcretiseerd. Een andere stap is de ontwikkeling van een bestemmingsplan. De start van de bouw is gepland in juli 2011.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl