Van ontzorgen naar faciliteren

Vier jaar terug stond CDA-wethouder Nico Groenewegen voor de uitdaging 60% te moeten bezuinigen op het jongerenbeleid. Aan het einde van deze raadsperiode wacht hem een nieuwe opgave: het neerzetten van een nieuwe zorgstructuur.

Bij zijn aantreden vier jaar geleden kreeg hij als opdracht mee fors te bezuinigen op het jongerenbeleid.

“De kaasschaafmethode bood niet langer soelaas. Er moest daadwerkelijk worden gesneden. Kortom: de handen moesten uit de mouwen. Zelf aanpakken en de ouders er bij betrekken was het nieuwe credo. Ook voor de jongerenwerker bracht dit een andere manier van werken met zich mee. Hij kon niet langer als zelf blijven doen, maar moest zich de rol van regelaar en inspirator aanmeten,” zegt wethouder Groenewegen.
De aanpak had succes. Jongeren en ouderen hebben de uitdaging opgepakt en hun verantwoordelijkheid genomen. Het jongerenwerk draait beter dan ooit en met aanzienlijk minder geld.
Daarnaast heeft de gemeente de jongeren in Westvoorne behoorlijk kunnen faciliteren. zo is er in Rockanje een definitieve JOP gekomen achter de ‘Zeeman’ met een pannaveldje, de skatebaan is vernieuwd en in Oostvoorne zijn er rond het Zwanenmeer voor de jongeren wat verbeteringen aangebracht. Die hebben de overlast doen verminderen. Ook komt er een dezer weken in Oostvoorne een mobiele JOP in de vorm van bus waarin jongeren elkaar kunnen ontmoeten en allerlei activiteiten kunnen ontplooien.

Er zijn en zorgen voor elkaar

Met ingang van volgend jaar krijgen de gemeenten een aantal nieuwe taken uit te voeren. Ook de Wmo gaat op de schop. Groenewegen: “Kenmerkend voor deze operaties is dat de taakoverdracht van het Rijk naar de gemeenten gepaard gaat met een forse bezuinigingsopdracht. Willen we voorkomen dat doelgroepen in de kou komen te staan dan zullen we op slimme en creatieve manier te werk moeten gaan. Duidelijk is ook dat de gemeente niet meer alles zelf kan doen. In de recent ingevoerde zorgstructuur komt die omslag tot uitdrukking. De daarin besloten visie is ‘er zijn en zorgen voor elkaar’. Bekommeren om ieder die het nodig heeft en tegelijkertijd de verantwoordelijkheid leggen waar die hoort. En zijn wij niet primair zelf verantwoordelijk?”

Net als bij de jeugd kunnen we ook voor de ouderen niet alles meer voor hen doen. We kunnen ze wel zoveel mogelijk faciliteren en in de gelegenheid stellen zelf verantwoordelijkheid te nemen en oplossingen te vinden. Deze opvatting wilt CDA-Westvoorne ook de komende vier jaar krachtig voortzetten.

Tagged under

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl