Veel lintjes in Bernisse

lintjes2010-bernisseOp 29 april 2010 werd, ter gelegenheid van Koninginnedag, in Bernisse Koninklijke onderscheidingen uitgereikt.

De burgemeester heeft de versierselen uitgereikt aan de volgende inwoners van Bernisse

 

De heer M.A.F. van den Boogaard te Oudenhoorn

De heer van den Boogaard is oprichter van biljartvereniging De Biljart Vrienden en sinds de oprichting in 1984 voorzitter van het bestuur. Daarnaast is hij verzorger van de baan en maker van bouwwerken voor de Nederlandse Rallycross op het Eurocircuit in Valkenswaard. De heer van den Boogaard is iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Hij wordt benoemd tot Lid n de Orde van Oranje Nassau.

De heer P. Buis te Zuidland

De heer Buis was van 1962 tot 1976 wedstrijdsecretaris en begeleider van de juniorenelftallen van VV Zuidland. Hij organiseerde het vervoer en vele andere activiteiten. Gedurende vele jaren was de heer Buis diaken van de Gereformeerde kerk in Zuidland. Sinds 1995 is hij actief bij het inzamelen van oud papier ten behoeve van de PKN kerken in Zuidland. Ruim 10 jaar (tot 2005) was de heer Buis chauffeur van de rolstoelbus van Service Bureau Ouderen. Hij heeft zich meer dan verdienstelijk gemaakt voor de samenleving. De heer Buis is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw M.P. Duijnker te Geervliet

Mevrouw Duijnker die kortgeleden afscheid nam als wethouder is twee keer wethouder van de gemeente Bernisse geweest. De eerste keer van 2005 tot 2006 en de tweede keer van 2008 tot 2010. Mevrouw Duijnker is iemand die geruime tijd werkzaamheden heeft verricht op een wijze die haar onderscheidt van anderen en die getuigt van een karaktervolle en voorbeeldige plichtsvervulling. Daarnaast heeft zij diverse maatschappelijke activiteiten verricht op het gebied van kerkelijk leven, cultuur, bestuur, politiek, architectuur/stadsontwikkeling en welzijn. Zo was zij van 1968 tot 1974 leider van het jeugdwerk van de Nederlandse Hervormde Kerk in Geervliet. Sinds 1972 werkt zij als vrijwilliger bij de Galerie Gee’71. Sinds 2003 is zij lid van het college Sanering Zorginstellingen, voorzitter van de raad van Commissarissen van KuiperCompagnons in Rotterdam. Van 2006 tot 2008 was zij lid van de Raad van toezicht van de Vrouwen Advies Commissie-wonen. En sinds 2008 is zij lid van de adviescommissie Kritische Vrienden van Den Helder. Mevrouw Duijnker was zeer actief als raadslid voor de PvdA. Haar eerste periode in de gemeenteraad duurde van 1982 tot 1990, haar tweede van 2006 tot 2008 om vervolgens de functie van wethouder op zich te nemen. Twee keer was zij Statenlid van de provincie Zuid-Holland.
Mevrouw Duijnker is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw P. van Es-de Geus te Oudenhoorn

Mevrouw Van Es is sinds 1951 actief op het gebied van het kerkelijke leven en daarmee maakt zij zich verdienstelijk voor de lokale samenleving. Tot op de dag van vandaag is mevrouw Van Es vrijwilliger bij de Hervormde Kerk in Oudenhoorn. Zij helpt bij het organiseren van de jaarlijkse rommelmarkt waarvan de opbrengsten ten goede komen aan de kerk. Verder is zij penningmeester van en vrijwilliger bij de Hervormde Vrouwenroep Oudenhoorn. Zij is medeorganisator van de wekelijkse vrouwenbijeenkomst.
Mevrouw Van Es is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer C.H. Kleijwegt te Geervliet

De heer Kleijwegt verricht sinds 1974 als vrijwilliger diverse activiteiten op het terrein van de voetbalsport en de belastingservice. De heer Kleijwegt is al vanaf 1974 bestuurslid van de voetbalvereniging PFC in Geervliet. Hij was als bestuurscommissielid algemene zaken eerst 2e secretaris en sinds 1980 is hij secretaris. In 2002 ontving de heer Kleijwegt de Zilveren waarderingsspel van de KNVB. Sinds 1999 is hij terreinmeester van de voetbalvereniging PFC in Geervliet.
Van 2002 tot 2007 was de heer Kleijwegt coördinator bij de belastingservice FNV Bondgenoten. Hij hield zich vooral bezig als computerbeheerder, met het invullen van belastingsformulieren en met het coördineren en plannen van afspraken met bondsleden en belastingadviseurs.
De heer Kleijwegt is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer S.C. de Regt te Simonshaven

De heer De Regt is sinds 1971 (bestuurlijk) actief op het gebeid van sport en heeft zich geruime tijd ingespannen voor de samenleving en heeft anderen gestimuleerd.
Tot op de dag van vandaag spant de heer De Regt zich in voor de voetbalvereniging SV Simonshaven. De club telt 300 leden en circa 80 vrijwilligers. De heer De Regt was in 1971 nauw betrokken bij de bouw van het eerste voetbalcomplex aan de Schuddebeursedijk in Simonshaven. Daarvoor was hij al een steun en toeverlaat als het ging om onderhoud en reparaties aan de eenvoudige accommodatie van destijds. Hij fungeerde als leider van diverse jeugdteams en later ook als leider van de seniorenteams, waaronder ook het eerste en tweede elftal. Vele jaren was hij coach van de jeugdteams tijdens wedstrijden was hij ook clubscheidsrechter. Vele jaren was de heer De Regt de vaste assistent-scheidsrechter bij de uit- en thuiswedstrijden van het eert elftal.
Daarnaast verzorgt hij de voetbalkleding voor diverse teams. Enkele seizoenen was de heer De Regt wedstrijdsecretaris. Nooit werd tevergeefs een beroep gedaan op de heer De Regt. Hij is dan ook sinds enkele jaren erelid van de vereniging.
Op 29 april is de heer De Regt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer J.W. de Rijke te Heenvliet

De heer De Rijke is sinds 1985 (bestuurlijk) actief op het terrein van welzijn, kerkelijke leven, en ontwikkelingssamenleving. Hij is oprichter van en vrijwilliger bij de Lions Club De Bernisse. Hij was president van 1988 tot 1990. Daarnaast is hij initiatiefnemer van diverse projecten en van het werven van fondsen. Sinds 1987 is hij financieel adviseur van de Commissie van Beheer van de Protestantse Gemeente i.w. Zwartewaal-Abbenbroek. Ruim 18 jaar was hij actief lid van de kascontrolecommissie. Al vele jaren is de heer De Regt lid van de Ondernemersvereniging Bernisse. Vanaf 2007 hanteert hij de voorzittershamer bij deze vereniging. De heer De Regt is ook voorzitter van de stichting Ghana Medical Support (GMS). Deze stichting organiseert diverse projecten ter bevordering van het welzijn, onderwijs en volksgezondheid in Yikpabongo in Noord-Ghana. De heer De Regt is medeverantwoordelijk voor het organiseren van diverse projecten.
De heer De Regt is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw G.C. de Rijke-Vis te Heenvliet

Mevrouw De Rijke is sinds 1994 actief op het gebied van zorg, kerkelijk leven, ontwikkelingssamenwerking en onderwijs. Zij is iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving.
Nog dagelijks verzorgt mevrouw De Rijke enkele familieleden (tante en schoonzus). Van 1994 tot 1998 was mevrouw De Rijke ouderling van de Gereformeerde Kerk en gaf zij catecheselessen. Als ambassadeur en fondsenwerver is zij sinds 1998 actief bij de Stichting Ghana Medical Support. Mede door haar inzet werden een ziekenhuis, zusterhuizen, een schoolgebouw, sanitaire voorzieningen en huizen voor onderwijzers gerealiseerd in Noord Ghana. Mevrouw De Rijke zorgde er voor dat er schoolboeken en onderwijsmaterialen konden worden aangeschaft. Zij begeleidde een aantal getalenteerde jongeren uit het gebied vanaf de basisschool naar het voortgezet onderwijs/universiteit.
Verder stond zij aan de basis van de aanleg van een 7 km lange weg ter ontsluiting van het geïsoleerde gebied, o.a. ter bevordering van de handel.
In eigen land vroeg zij aandacht voor ontwikkelingshulp. Zo heeft zij op lokaal en regionaal niveau diverse onderwijsprojecten op het gebied van ontwikkelingshulp geleid.
Zij is sinds 2006 vrijwilligers bij de Christelijke Basisschool De Duif. Zij verzorgt lessen voor kinderen met leer- en spraakproblemen. Verder is mevrouw De Rijke diaken van de Protestantse Gemeente in Heenvliet en is zij actief voor de voedselbank.
Mevrouw De Rijke is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw J. Valk te Heenvliet

Mevrouw Valk is sinds 1979 actief als (bestuurlijk) vrijwilliger op het gebied van onderwijs, Kerkelijk leven, geldinzameling t.b.v. goede doelen, emancipatie, cultuur, welzijn, dorpsbelangen en de Intergemeentelijke Sociale Dienst. Zij is iemand die zich geruime tijd heeft ingespannen voor de samenleving.
Als lid van de ouderenraad van basisschool De Vliegerdt in Abbenbroek was mevrouw Valk actief van 1979 tot 1984 en van 1981 tot 1984 was zij lid van de medezeggenschapsraad. In 1982 stond zij aan de basis van het documentatiecentrum van deze school.
Begin jaren tachtig bracht zij geld bij elkaar voor de Hervormde Kerk in Abbenbroek. Al dertig jaar is zij collectant voor de Nederlandse Brandwonden Stichting, het Reumafonds, de Nederlandse Hartstichting en de KWF Kankerbestrijding.
Diverse malen was mevrouw Valk voorzitter. We noemen het NVVH-Vrouwennetwerk in Abbenbroek, de Volksuniversiteit Bernisse (10 jaar) en de Culturele Manifestatie Bernisse. Van het NVVH-Vrouwennetwerk is mevrouw Valk sinds 2002 weer voorzitter.
Van 1997 tot 2008 was mevrouw Valk contactpersoon ten behoeve van Lotgenoten Borstkanker. En van 2005 tot 2006 was zij lid van de dorpsraad van de gemeente Bernisse. Momenteel is mevrouw Valk lid van het activiteitenplatform van de ANBO en bestuurslid van het cliëntenplatform Intergemeentelijke Sociale Dienst Voorne-Putten-Roosendaal (ISD-VPR).
Mevrouw Valk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw C.P. van der Velde-de Gruijter te Zuidland

Mevrouw Van der Velde is sinds 1960 actief op het gebied van de EHBO en is iemand die zich zeer lange tijd heeft ingezet voor de samenleving.
Mevrouw Van der Veld is sinds 1960 lid van de EHBO-vereniging Zuidland. Dat betekent dat zij al 50 jaar bij diverse evenementen als EHBO-er aanwezig is en er een beroep op haar kan worden gedaan. Van 1977 tot 2009 was zij kaderinstructeur in het rayon Zuid-Holland. Zij gaf EHBO cursussen en herhalingslessen en nam examens af.
Mevrouw Van der Velde is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl