Veilige dijken en bestuurskrachtige waterschappen

dijkEr mag niet worden bezuinigd op de veiligheid van de dijken en waterkeringen in Zuid-Holland.

Dat staat in een motie van Marijke van Dobben de Bruijn (VVD), die eensgezind is aangenomen door de Provinciale Staten.

 

Het is nu aan het college van Gedeputeerde Staten om in kaart te brengen welke dijken en waterkeringen in Zuid-Holland niet veilig zijn.

Van een aantal is het namelijk onbekend en de rijksoverheid zou nu een groot deel hiervan als veilig willen bestempelen. Maar daar voelt de provincie niets voor. Veiligheid gaat voor bezuinigingen. Echte veiligheid wel te verstaan.

Van Dobben de Bruijn haalde nog een succesje binnen. Nu er in heel Nederland en vooral in de politiek gesproken wordt over fusies van waterschappen of zelfs opheffing van waterschappen, is het belangrijk, vindt het VVD-statenlid, om te weten wat de bestuurskracht van waterschappen is. De provincie Zuid-Holland ondergaat momenteel zelf een meting van de bestuurskracht, op eigen initiatief, en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bevordert samen met de provincies dat ook alle gemeenten hun bestuurskracht laten meten. Dan zou het goed zijn, als ook de waterschappen op hun bestuurlijke kwaliteiten worden getest.

Van Dobben de Bruijn heeft overigens nog een argument. De waterschappen staan voor forse investeringen in de kwaliteit en kwantiteit van oppervlaktewater en opvang van regenwater. Een gevolg kan zijn, dat de waterschapslasten voor inwoners, bedrijven en grondeigenaren fors toenemen. Dan moet er zekerheid zijn, dat de waterschappen op hun taken berekend zijn. De motie, die het VVD-statenlid hierover indiende, kreeg eveneens unanieme steun van de Provinciale Staten.

Gedeputeerde Lenie Dwarshuis deed de toezegging, dat zij over de bestuurskrachtmeting met de waterschappen zal overleggen. De provincie kan de meting niet opleggen, ook al heeft de provincie een toezichthoudende taak. ,,Maar waar wij onszelf een krachtmeting hebben opgelegd en ook de gemeenten erom vragen, kan ik me voorstellen dat het in de lijn ligt om dat de waterschappen ook te vragen. Ik wil het gesprek aangaan met respect voor hun autonomie,’’ zei Dwarshuis. De motie van Marijke van Dobben de Bruijn en Floor Vermeulen over de bestuurskrachtmeting voor waterschappen is met algemene stemmen aangenomen.

Alexander Scheek – VVD Spijkenisse

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl