Verdere samenwerking financiering CJG-producten

centrum-jeugd-gezinDe gemeenten op Voorne-Putten blijven ook in de toekomst samenwerken op het gebied van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). Donderdag 18 februari ondertekenen de wethouders jeugd van de gemeenten op Voorne-Putten de ‘Samenwerkingsovereenkomst financiering voor Centra voor Jeugd en Gezin’ in het gemeentehuis van Hellevoetsluis.

In deze overeenkomst zijn de onderdelen waarop de komende jaren wordt samengewerkt en de samenwerkingsstructuur tussen de gemeenten op Voorne-Putten vastgelegd. Met de samenwerking wordt onder andere beoogd om schaalvoordelen bij de financiering van producten te benutten, de continuïteit van de CJG’s te waarborgen en de ambtelijke en bestuurlijke capaciteit efficiënter in te zetten.

De gemeenten op Voorne-Putten werken onder de vlag van de Intergemeentelijke Samenwerking Voorne-Putten (ISVP) samen bij de totstandkoming van een regionaal Centrum voor Jeugd en Gezin. Het gaat hier niet om het neerzetten van een fysieke locatie per gemeente, maar om onder andere de gezamenlijke inkoop van CJG-producten en goede resultaatafspraken met de CJG-productaanbieders.

 

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl