Verkeersveiligheidsplan Hellevoetsluis 2009-2014

verkeersbrigadiers2Het verbeteren van de verkeersveiligheid heeft binnen de gemeente Hellevoetsluis hoge prioriteit;

Weggebruikers moeten in Hellevoetsluis zich veilig in het verkeer kunnen begeven. In de afgelopen jaren zijn er al diverse maatregelen genomen, zoals het maken van 30 km-zones en aanleggen van diverse rotondes.

De wens is om de verkeersveiligheid de komende jaren verder te verbeteren. Daartoe wordt een verkeersveiligheidsplan opgesteld, waarin het beleid voor de jaren 2009 t/m 2014 geformuleerd wordt, met een vertaling naar de praktijk: welke maatregelen moeten er daadwerkelijk genomen worden om de verkeersveiligheid in Hellevoetsluis optimaal te regelen.

Een startnotitie hiervoor is op dinsdag 1 december vastgesteld door het college. Het plan zal worden afgestemd met het Fietsplan dat momenteel in voorbereiding is. Inwoners van Hellevoetsluis en andere belanghebbenden (bijvoorbeeld scholen) zullen betrokken worden bij de totstandkoming van de inhoud van het plan; hen zal gevraagd worden om zaken aan te dragen ter verbetering van de verkeersveiligheid.

 

 

Tagged under

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl