Versterking Kust van Voorne gestart

duinenDe versterking van de Kust van Voorne is gestart. Dat gebeurde met de aanvoer van materieel via de Brielsegat Dam voor de aanleg van de persleiding.

Daaruit zal naar verwachting begin november het eerste zand stromen op de stranden van de gemeente Westvoorne. Voor de start van het badseizoen 2010, begin mei, zijn alle werkzaamheden gereed.

De persleiding kruist de aanwezige spoorlijnen en leidingtrajecten op de Maasvlakte en begint in de Mississippihaven en loopt verder langs de Europaweg (N 15) richting Brielsegat Dam.

Voor de aanvoer van de leiding wordt een tijdelijke weg van rijplaten aangelegd. Tijdens de aanleg van de constructie voor de persleiding en het zandspuiten zelf wordt het verkeer op het fietspad met bebording en verkeersmaatregelen geattendeerd op de werkzaamheden.

Voor de uitvoering is verder een werkterrein ingericht van circa 100 m2 nabij het strandpaviljoen ‘Duinrand’ de Strandweg in Oostvoorne.

Duinherstel

Inmiddels is begonnen met het rooien van de woekerende duindoorns op de Punt van Voorne. Als onderdeel van de duinrenovatie wordt de bovenste laag van het duinzand op het strand geschoven. Daaroverheen komt een nieuwe laag zand die via de persleiding op het strand wordt gespoten. Dat gebeurt, volgens planning, eind van het jaar.

Bij de vorige kustversterking in 1973 van dit deel van de kust van het eiland Voorne Putten is zand gebruikt met een flink percentage slib. Dit voedselrijke zand zorgde voor een woekering van de heesters, waaronder duindoorn. Door de enorme struiken nu te rooien en onder de nieuwe, minder voedselrijke zandlaag uit de Noordzee te bergen, kan de oorspronkelijke duinvegetatie zich weer ontwikkelen. In totaal wordt in een gebied van 15 hectare de oorspronkelijke bodemsamenstelling hersteld met een nieuwe deklaag van circa 50 centimeter schoon zeezand. Natuurmonumenten verwacht dat het open duinlandschap terugkeert met parnassia, zeedistel en de bijbehorende fauna van amfibieën en insecten.

Het duinherstelprogramma is het resultaat van de samenwerking tussen Vereniging Natuurmonumenten, het ministerie van VROM, provincie Zuid-Holland en het waterschap. In opdracht van Hollandse Delta voert de aannemerscombinatie Boskalis Van Oord de werkzaamheden in het duingebied uit.

Deze aannemerscombinatie voert ook de versterking van de Kust van Voorne uit. Boskalis Van Oord heeft daartoe de persleidingen aangevoerd en inmiddels in de Mississippihaven gelost. Ook de sleephopperzuiger ‘Oranje’ wordt in de Mississippihaven afgemeerd. Deze sleephopperzuiger, een van de grootste ter wereld, zuigt op 20 kilometer uit de kust zand voor de zwakke schakel Kust van Voorne. Vanaf november zuigt het schip zeven dagen per week, 24 uur per dag het zand van deze door de Directie Noordzee van Rijkswaterstaat aangewezen locatie van 15 kilometer lang en 8 kilometer breed op. De sleephopperzuiger vervoert het zand naar de Mississippihaven waar het wordt gekoppeld aan de persleiding. Via deze leiding wordt het zand op het strand gespoten. Bij de waterlijn wordt het strand twee meter hoger en pal bij de duinen blijft het op het huidige niveau. Gemiddeld wordt het strand een meter hoger.

Tijdens de uitvoering van de spuitwerkzaamheden blijven de vijf badpaviljoens op de eerste en tweede slag van het badstrand Rockanje gewoon staan. De twee strandpleinen bij de eerste en tweede slag blijven voor het publiek gedurende het zandspuiten open. Het strand zelf is vanwege de onveilige situatie tijdens de werkzaamheden voor bezoekers afgesloten. Begin februari 2010 ligt er ruim twee miljoen kubieke meter zand en bij de start van het badseizoen 2010 is het strand weer ongehinderd te bezoeken.

©foto: H Brouwer

Tagged under

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl