Vestingdagen 2013: een nog groter familiefeest

vestingdagenIn het derde weekend van augustus zal het weer drie dagen bruisen van de activiteiten in de Hellevoetse Vesting, want dan is het weer Vestingdagen Hellevoetsluis.

De Stichting Toerisme Evenementen Recreatie (STER) neemt ook dit jaar weer de organisatie op zich van dit leuke evenement dat plaatsvindt van 16 tot en met 18 augustus.

Afgelopen winter heeft de evaluatie van de vorige editie plaatsgevonden. Dit heeft er toe geleid dat enkele aanpassingen in de formule zijn gedaan. Deze aanpassingen zorgen ervoor het nog meer een familie-evenement wordt met een open karakter, waarbij aandacht is voor alle leeftijdsgroepen. De grootse wijzigingen liggen in de avonduren. In overleg met de verschillende partners is besloten dit jaar de avondprogramma’s anders in te vullen. Op het Land van Paling komt een feesttent waar vrijdagavond en zaterdagavond volop muziek klinkt tot uiterlijk 01.30 uur. Op het plein voor het gemeentehuis wordt een terras ingericht en daar klinkt vrijdagavond en zaterdagavond licht versterkte muziek gericht op gezinnen. Dit muziekprogramma is uiterlijk om 00.30 uur afgelopen. Het is mogelijk daar een drankje te gebruiken, op voorwaarde dat men bediend wordt op het terras. De kermis is verplaatst naar het parkeerterrein achter het gemeentehuis. Ook aan de kermis worden voorwaarden gesteld op het gebied van muziek en decibels.

Oude voertuigen met en zonder stoom

Vorig jaar is er een bescheiden start gemaakt met het terughalen van stoommachines en dit jaar zal dit onderdeel weer verder worden uitgebreid. Oude tractoren en oude legervoertuigen zijn andere oude bekenden die men op het Zuidfront tegenkomt. Ook wordt weer hard gewerkt aan een spectaculaire reddingsdemonstratie vanaf het water, waarbij snelle boten en helikopters uiteraard niet zullen ontbreken.

Een veelbelovend eerste overleg met bewonersgroepen en vertegenwoordigers van de musea heeft inmiddels plaatsgevonden. Met de realisering van de museumkade, waar naast het lichtschip Noordhinder en de AMS Bernisse ook museumschip de Buffel komt te liggen, ontstaat bij het Droogdok Jan Blanken een heel aantrekkelijk gebied. Via het brandweermuseum, Oudheidkamer en bezoekerscentrum de Veste ontstaat hiermee een schitterende aansluiting naar de braderie. Via het Zuidfront en Land van Paling kan de oversteek naar kazerne Haerlem en Molenstraat worden gemaakt waarna een wandeling kan worden gemaakt over de braderie aan de Westzanddijk en de Burgemeester v.d. Jagtkade. Vanaf die kant is weer aansluiting met het droogdok Jan Blanken en is het rondje Vesting compleet.

Via de website www.vestingdagenhellevoetsluis.nl zijn de komende maanden de ontwikkelingen rondom dit evenement te volgen.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl