Vierpolderse tuinders stoppen aardwarmte in een energieweb

aardwarmteOnder de naam Multi Energy Concept Vierpolders willen enkele tuinders uit Vierpolders een warmteweb oprichten, waarvan aardwarmte en een ondergrondse hoge temperatuur-warmteopslag de basis vormen.

Het Multi Energie Concept Vierpolders (MEC-V)is een aardwarmte-initiatief van enkele tuinders met ondersteuning van de gemeente Brielle en provincie Zuid-Holland.

Door het koppelen van de aardwarmtebron aan een hoge temperatuuropslag als seizoensbuffer , zal op het warmteweb ook WKK- en ketel- tuinders kunnen aansluiten. Doel is de verschillende ‘ingeplugde’ warmtebronnen optimaal in te zetten (met hoge bedrijfstijden), waarbij de inzet niet wordt belemmerd door de warmtevraag. Een grote heet water buffer is flexibel en snel reagerend en de aardwarmtebron kan deze buffer continu voeden.

Pilot hoge temperatuuropslag

Heet water in de bodem opslaan is nu niet toegestaan. Ondiepere opslag vereist evenwicht tussen in- en uitgaande stromen en het water dat wordt ingebracht mag niet warmer zijn dan 30?C.

De projectgroep staat nu voor een haalbaarheidsonderzoek en daarin ligt de vraag of de provincie Zuid Holland mogelijkheden ziet tot het opzetten van een pilot voor hoge temperatuuropslag voor MEC-V in de diepere grondlagen (opslag van water van 65-100?C in aardlagen op een diepte tussen 300 en 500 m). Tot 500 m diepte valt warmteopslag onder de bevoegdheden van de provincie (Grondwaterwet), voor diepere lagen is de Mijnbouwwet van toepassing.

CO? web

schema-energiewebHet MEC-V zal starten met een klein web, waarin enkele tuinders zullen starten. Later kunnen andere webs vrij simpel als ‘kralen aan een ketting’ aanschuiven. Een aardwarmteproject kan echter niet zonder CO? voorzieningen. Een CO? aansluiting is cruciaal voor het slagen van het project.

Paul Grootscholten, een van de initiatiefnemers: “ Naast het warmteweb komt er een CO? web. Dit CO? web is niet voorbehouden aan een kleine groep maar kan meer tuinders, zowel in Vierpolders als Tinte voorzien van CO? afkomstig van de industrie op Europoort. Er is overleg met OCAP, waarbij meerdere industriële partijen leverancier van CO? zouden kunnen zijn.”

Met aardwarmte als basis voor het duurzame warmteweb denkt de projectgroep –bestaande uit tuinders, gemeente, provincie, Agrimaco, Visser & Smit Hanab en If Web- in de toekomst mogelijkheden in huis te hebben om naast warmtelevering van ketels en WKK’s ook nieuwe ontwikkelingen zoals biomassa en zonne-energie te kunnen inpassen.

Voor bestaande en nieuwe bedrijven

Wim Dingemans (LTO Voorne-Putten): “Bijzonder van dit project is dat bestaande én nieuwe tuinbouwbedrijven kunnen inhaken op een duurzaam concept. De gemeente, provincie en de tuinders streven ernaar dat het tuinbouwconcentratiegebied Vierpolders dat is gevormd na het verplaatsen van verspreid glas een vitale en duurzame toekomst heeft. Bovendien valt veel kennis te genereren voor toekomstige energiewebs elders in de provincie.”

Paul Grootscholten: “Ik geloof in duurzame concepten maar vooral denk ik te kunnen besparen op energiekosten. Persoonlijk zie ik op langere termijn minder mogelijkheden voor WKK’s. Dit project mag voor mij zo snel mogelijk starten. We gaan er vanuit dat het in 2012 in bedrijf kan zijn.”

Tagged under

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl