Voorlichting over brandveiligheid van monumentale panden

nasleep-brand07De gemeente Hellevoetsluis gaat particuliere eigenaren van monumentale panden nader informeren over brandveiligheid.

Aanleiding is de brand die op 26 november 2009 het voormalige marinehospitaal aan de Oostkade verwoestte. Niet alleen gingen de woningen en persoonlijke bezittingen van de bewoners verloren; Hellevoetsluis is ook een monument armer.

Omdat een groot deel van de monumenten in bezit is van particulieren, is niet exact bekend welke gebouwen er voldoen aan de minimale brandveiligheidseisen. In de tijd dat deze monumenten gebouwd werden, waren er niet of in veel mindere mate eisen voor brandveiligheid.

Om de veiligheid van de bewoners te vergroten en het monument zelf te beschermen, kunnen alle eigenaren binnenkort een brief verwachten van de gemeente, met informatie over brandveiligheid. De gemeente zal de eigenaren wijzen op hun verantwoordelijkheid, maar ook aanbieden om advies uit te brengen over de brandveiligheid van het pand. Voor wat betreft de monumenten die het eigendom zijn van de gemeente, zal de gemeente een vervolgonderzoek opstarten en waar nodig maatregelen treffen.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl