Voorlopige oplossing Dorpshuis Abbenbroek

De gemeente Bernisse is van plan om het beheer en de exploitatie van het dorpshuis in Abbenbroek in het seizoen 2013-2014 tijdelijk over te dragen aan Stichting Dorpshuis Abbenbroek. Dit betekent dat de gebruikers ook in het nieuwe seizoen gebruik kunnen blijven maken van deze accommodatie. Voor de langere termijn wordt gezocht naar een definitieve oplossing.

De gemeente Bernisse onderzoekt de mogelijkheden om gemeentelijke panden te verkopen of het beheer en de exploitatie aan derden over te dragen. Hierover voert de gemeente Bernisse met een aantal partijen gesprekken.

Onder een aantal gebruikers van de sporthallen De Witte Olifant en De Drenkwaard en het Dorpshuis Abbenbroek is enige onduidelijkheid ontstaan over het toekomstige gebruik. Door het afsluiten van de voorgenomen overeenkomst tussen de gemeente met de Stichting Dorpshuis Abbenbroek komt voor de gebruikers van het Dorpshuis Abbenbroek aan die onduidelijkheid voorlopig een einde.

De gemeente Bernisse voert momenteel gesprekken om het beheer en exploitatie van De Drenkwaard aan derden over te dragen. Hoewel de uitkomsten hiervan nog niet bekend zijn, staat nu al vast dat verenigingen en andere gebruikers ook in het nieuwe huurseizoen gebruik kunnen blijven maken van De Drenkwaard.

Witte Olifant

De gemeente Bernisse onderzoekt of zij De Witte Olifant kan verkopen, dan wel kan overdragen aan een andere partij en onder welke voorwaarden de hal dan beschikbaar blijft voor sportactiviteiten. Wethouder Van der Weg: “We willen daarbij wel benadrukken dat ons uitgangspunt in de gesprekken met een koper is, dat de hal voor medegebruik door verenigingen beschikbaar blijft.”

Uitvoeringsplan accommodaties

De gemeente Bernisse stelt op dit moment een Uitvoeringsplan Accommodaties op, waarin wordt vermeld of de vraag naar activiteiten en de beschikbare ruimte per kern en tussen kernen onderling op elkaar aansluiten. De knelpunten en ontwikkelingen rondom een accommodatie worden daarbij inzichtelijk gemaakt, alsook mogelijke oplossingen. Het uitvoeringsplan wordt 19 maart in het college van B&W besproken en eind mei neemt de gemeenteraad er een besluit over. Eind maart legt de gemeente het uitvoeringsplan accommodaties ter inspraak voor aan verschillende partijen, waaronder de gebruikers en beheerders van de accommodaties.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl