Voorne-Putten sluit aan bij signaleringssysteem risicojeugd

jeugd-sisaDe regio Voorne-Putten is per 1 maart aangesloten op het stadsregionale signaleringssysteem SISA (Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak).

SISA is een signaleringssysteem dat risicojeugd in de gehele Stadsregio Rotterdam in beeld brengt. Via SISA werken organisaties, die met kinderen en jongeren werken, nauw samen. Met elkaar vormen ze een sluitend netwerk om kinderen en jongeren die risico’s lopen of problemen hebben, te signaleren en te begeleiden.

Voor iedereen die met jeugd te maken heeft is het signaleringssysteem SISA een belangrijk instrument, waarmee risico’s en problemen bij opgroeien en opvoeden vroegtijdig worden gesignaleerd en daardoor effectief aangepakt kunnen worden. Zij zoeken op deze manier de samenwerking met andere partners die hetzelfde kind in behandeling hebben. Zij geven in het systeem echter alleen aan DAT er iets niet goed gaat, niet WAT er aan de hand is.

De organisaties geven signalen aan het signaleringssysteem over jeugdigen af die risico lopen of problemen hebben. Geven twee of meer organisaties signalen af over eenzelfde kind of jongere dan ontstaat een match. Partijen worden van elkaars bemoeienis op de hoogte gesteld. SISA wijst een regisseur aan voor deze casus en de gezamenlijke organisaties werken samen om de problemen op te lossen.

Steeds meer organisaties en instellingen in de stadsregio sluiten zich aan bij het signaleringssysteem. In oktober 2009 hebben de gemeenten op Voorne-Putten het samenwerkingsconvenant SISA en de aansluitingovereenkomst met de landelijke Verwijsindex risicojongeren al ondertekend. De stadsregio Rotterdam heeft in oktober 2009 regionale instellingen aangesloten op het risicosignaleringssysteem SISA. Daar komen ook steeds meer lokale partijen bij, waardoor het netwerk steeds beter dekkend wordt en de aanpak meer sluitend.

Aansluiting scholen, kinderopvangcentra en peuterspeelzalen
De gemeenten op Voorne-Putten zijn gestart met het aansluiten van scholen, kinderopvangcentra en peuterspeelzalen. De gemeenten streven ernaar om bovenstaande partijen voor de zomer van 2010 te begeleiden naar een aansluiting op SISA.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl