Voorne-Putten werkt aan Centrum voor Jeugd en Gezin

centrum-jeugd-gezinGemeenten op Voorne Putten willen meer met elkaar samenwerken. Hiertoe is er een project ‘Intergemeentelijke Samenwerking Voorne Putten’ in het leven geroepen.

Gedurende de afgelopen maanden is, binnen dit project, gezocht naar mogelijkheden om samen te werken aan de Centra voor Jeugd en Gezin. Het doel is vooral om betere dienstverlening aan de inwoners te realiseren.

Er is bijvoorbeeld gekeken naar de (telefonische) bereikbaarheid gedurende werkdagen, ook in vakantieperioden. Zonder samenwerking zou de bereikbaarheid, zeker in de kleinere gemeenten, onvoldoende zijn.

Ook biedt gezamenlijke inkoop financiële voordelen; als je een groter pakket afneemt kan dat in de regel goedkoper. Verder biedt samenwerking voordelen op het gebied van financiën. Denk hierbij aan gezamenlijke inkoop van voorzieningen die in een Centrum voor Jeugd en Gezin thuishoren.

Op 16 juli a.s. ondertekenen de wethouders Jeugd van de gemeenten namens de colleges van B&W een samenwerkingsovereenkomst voor de periode tot 1 januari 2010.

In de overeenkomst is vastgelegd op welke onderdelen de samenwerking zich richt en hoe de samenwerking organisatorisch wordt vormgegeven. Het is de bedoeling om vanaf 2010 definitief samen het Centrum voor Jeugd en Gezin vorm te gaan geven. Daarvoor wordt dan een nieuwe overeenkomst gesloten tussen de gemeenten.

Tagged under

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl