Voortgang onderhandelingen gemeente Spijkenisse

spijkenisse-bouwDonderdagmiddag 18 maart werden de raadsfracties gebeld door Gert-Jan ’t Hart. Dus ook de PvdA.

Hij gaf aan dat ONS de onderhandelingen zou afronden met de VVD en het CDA. Er was voor ONS geen enkele aanleiding om dit niet te doen.

De samenwerking in de afgelopen vier jaar was goed verlopen en in de nieuwe gemeenteraad heeft de beoogde nieuwe coalitie een zetel meer dan in de vorige. ONS heeft die niet zelf binnengehaald want de VVD heeft twee zetels extra gekregen.

Onbegrijpelijk blijft waarom er dan toch met alle partijen is gesproken. Waarom is er geen aanleiding om te veranderen? In dat licht is het onbegrijpelijk dat er wel een andere wethouderskandidaat voor het CDA is. Tot en met de verkiezingen was mevrouw Hamerslag dé wethouderskandidaat voor het CDA. Weer wordt de PvdA, de partij die na ONS de meeste stemmen kreeg, buiten spel gezet.

“Niet linksaf maar rechtsaf” was de verkiezings-leus van de VVD! Voor de PvdA-fractie is het in ieder geval de taak om goed op te letten dat juist groepen inwoners die het nu al moeilijk hebben het niet nog moeilijker krijgen. De afgelopen vier jaar heeft het CDA de gang naar rechts helaas niet tegen kunnen gaan en wij verwachten met een nog groter ONS-VVD-blok dat er weinig nieuw sociaal beleid te verwachten valt. Oppassen is in ieder geval dat het huidige sociale beleid minimaal gehandhaafd blijft!

Ook wat er gebeurt met het gratis openbaar vervoer voor 65+’ers. Met grote interesse wachten we het nieuwe collegeprogramma af. De PvdA-fractie heeft in de eerste ronde van de onderhandelingen aangegeven dat zij geen bezuinigingen wenst op onderwijs en op sociaal beleid. Kwaliteit van leven, wonen, werken en besturen staat de komende vier jaar en verder centraal voor het handelen van de PvdA-fractie Spijkenisse.

De huidige (en dus ook toekomstige) coalitiepartijen hebben tot op heden niet aangegeven waar mogelijke bezuinigingsvoorstellen zullen worden gedaan. Wel hebben we alvast weer een voorproefje in de krant mogen lezen over nieuwe tegenvallers in de grondexploitatie. Waren de oranje VVD spaarvarkens die de nieuwe raad kreeg aangeboden met een opening in de bodem daar een stille voorbode van?

Sylvia Broekmeulen
Fractievoorzitter PvdA Spijkenisse

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl