Voortgang onderzoek vluchtelingenopvang Hellevoetsluis

Hellevoetsluis onderzoekt de mogelijkheden voor opvang van vluchtelingen. Dit proces is nog niet afgerond. Wel is er overleg geweest met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Dat heeft nog niet geleid tot conclusies of een besluit.

Wel is afgesproken dat we het onderzoek verder gaan concretiseren. In overleg met het COA zal worden beoordeeld of er een mogelijke locatie is die aan de wederzijdse wensen en voorwaarden voldoet.

Inventarisatie

De Veiligheidsregio co├Ârdineert in onze regio de noodopvang van vluchtelingen. Het COA en de Commissaris van de Koning hebben de Veiligheidsregio verzocht om op korte termijn meer structurele noodopvangplaatsen te realiseren. Dit om een einde te maken aan het gesleep met vluchtelingen van sporthal naar sporthal. Er is in alle gemeenten uit onze regio een inventarisatie gedaan naar de opvang die gemeenten kunnen bieden.

Hellevoetsluis heeft daarbij aangegeven dat de voorkeur uit blijft gaan naar langdurige opvang voor circa 350 personen, liefst gezinnen, en niet naar kortstondige noodopvang in bestaande gebouwen. Ook houdt de gemeente de mogelijkheden en regelingen rondom opvang van vergunninghouders in de gaten. Dat zijn vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning.

Tagged under

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl