Vraagtekens bij duurzaamheids investeringen MaasDelta

duurzaamheidOp zaterdag 1 mei vonden het Eco-Event en de Geraniummarkt plaats. Op die dag organiseerde Maasdelta Spijkenisse er een informatiemarkt.

Met vragenlijsten en keuzeborden onderzocht de woningcorporatie wat inwoners van Spijkenisse van haar vinden. Ter voorbereiding op het ondernemingsplan voor de periode 2011-2015 wilde MaasDelta ook de mening van huurders en andere belangstellenden weten en deze verwerken in haar beleid voor de komende jaren. Op het Eco event kregen bezoekers die de moeite namen om hun mening te geven een duurzaam presentje.

Eerder, op dinsdag 27 februari, ontving Maasdelta Spijkenisse het Huurlabel van de stichting KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector). Het KWH-Huurlabel ondersteunt woningcorporaties bij het verbeteren van de kwaliteit van haar dienstverlening.
Het KWH heeft aangegeven dat zij duurzaamheid belangrijk vindt en, gezien de deelname aan het Eco event, lijkt Maas Delta dat belang ook te willen onderstrepen.

Duurzaamheid is ook van groot belang voor de huurders; In de komende jaren moet rekening gehouden worden met toenemende energielasten. Het KWH heeft aangegeven dat de energielasten de afgelopen 15 jaar bijna verviervoudigd zijn waardoor de energielast nu al erg belangrijk is geworden worden ten opzichte van het totaal aan woonlasten.
De woningcorporaties worden door het KWH aangespoord een belangrijke bijdrage te leveren aan het beheersen van de totale woonlasten van de huurders. Bij voorkeur door het nemen van energiebesparende maatregelen om de energieprestaties van de woningvoorraad te verbeteren.

In de dagelijkse praktijk blijkt MaasDelta dit duurzaamheidsstreven niet duidelijk te onderstrepen. De corporatie bepleit weliswaar een een beter milieubeleid, heeft laten weten alleen nog FSC hout in de eigen woningen te gebruiken en deelt aan bewoners plantjes uit om de tuinen mooier te maken. Dat is natuurlijk prijzenswaardig.

Als het echter gaat om een werkelijke en effectieve bijdrage aan duurzaamheid kam MaasDelta niet overtuigen. De corporatie weigert, zonder argumenten, in te gaan op een verzoek van een huurder in de wijk Groenewoud om toestemming te geven voor goede en effectieve (vloer)isolatie.

Onderzoek door Senter Novum (een landelijke onderzoeks- en overheidsorganisatie) heeft uitgewezen dat een goede vloerisolatie, bestaande uit polyetheraluminium luchtkamers en bodemfolie, 15 tot 20% stookkosten bespaart (In de praktijk bespaart het nog veel meer). Deze betaalbare isolatie zorgt tevens voor minder huisstofmijt in huis. In vergelijking met andere isolatiemaatregelen isoleert het 3 maal zo goed en is het materiaal ook milieuvriendelijker.

MaasDelta heeft van de huurder een verzoek ontvangen deze vorm van isolatie toe te staan maar heeft tot op heden, ook na herhaalde en aantoonbare verzoeken, geen toestemming gegeven voor deze duidelijke woningverbetering.
Wel is door de verhuurder kenbaar gemaakt dat huurder op eigen kosten zogenaamde “chips” onder de vloer mag laten aanbrengen. Dit materiaal heeft echter niet of nauwelijks een isolerend effect en is bovendien milieuonvriendelijk.

Het is onduidelijk is waarom MaasDelta deze opstelling heeft gekozen. Enige tijd is gedacht dat MaasDelta niet wilde investeren in de eensgezinswoningen in de wijk Groenewoud maar de verhuurder heeft duidelijk gemaakt te willen investeren en dat de buurt zeker niet wordt afgebroken.

Het is in het belang van de huurders dat zij in de komende jaren door werkelijk goede isolatie de stookkosten betaalbaar houden en liefst minder stookkosten gaan betalen.
Het is verder in het belang van de volksgezondheid, voor inwoners van Spijkenisse en ook voor de directie van MaasDelta, hun kinderen en kleinkinderen, dat door middel van een lagere CO2 uitstoot van huurwoningen, een werkelijke bijdrage geleverd wordt aan een betere luchtkwaliteit. Goede vloerisolatie levert daar een flinke bijdrage aan, waarschijnlijk
meer als FSC hout en gratis perkplantjes.

Ik ben benieuwd naar ervaringen op duurzaamheidsgebied van huurders van MaasDelta en hoopt op veel reacties.

Elly Jansen van Veen
Ligusterstraat 9
3203VE Spijkenisse

elly.theo.jansen@gmail.com

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl