Vragen aan college Spijkenisse over Marrewijklaan

marrewijklaan“Geasfalteerde 30-km zone zonder snelheidsbeperking is wachten op ongeluk”

In de commissie ROB van 13 april j.l. is door een meerderheid van de Raad besloten om de Marrewijklaan te asfalteren. Reden hiervan is om de geluidsoverlast voor omwonenden te beperken.

Ook zal van dit gebied een 30-kmzone worden gemaakt. Om de busdienstregeling niet te verstoren zullen er geen snelheidsremmende maatregelen, zoals drempels, worden genomen.

Dit heeft geleid tot kritiek vanuit Trots op Nederland. De partij maakt zich grote zorgen over de veiligheid van voetgangers, te meer nu er ook is besloten om een uitgebreide fietsenstalling te creëren naast het postkantoor. Hierdoor zullen meer voetgangers oversteken op de Marrewijklaan.

“Geasfalteerde wegen nodigen uit tot harder rijden”, aldus steunraadslid Chris Hottentot. “In alle richtlijnen rond de verkeersveiligheid wordt geadviseerd om 30-kmzones niet te asfalteren en de snelheid te beperken door de aanleg van snelheidsbeperkende maatregelen. Geasfalteerde 30-kmzones zonder snelheidsbeperkingen hebben een verhoogd risico op ongevallen. En toch besluit het College op alle fronten tegen deze veiligheidsadviezen in te gaan en een bewust risico’s te lopen.”

Juist nu de discussie rond de verkeersveiligheid weer is opgelaaid, verwacht Trots op NL dat het College beslissingen neemt in het belang van de veiligheid van het winkelend publiek. “In plaats van verkeersveiligheid op de eerste plaats te zetten, zet men de geluidsoverlast voor omwonenden en belangen van het busbedrijf op de eerste plaats”, geeft Hottentot aan.

Hij vreest dat het wachten is op een ongeluk. “Door de aanleg van een fietsenstalling zullen meer voetgangers de Marrewijklaan oversteken. Het is niet de vraag of er een ongeluk zal plaatsvinden, maar wanneer? Hopelijk besluit de gemeenteraad alsnog dat snelheidsbeperkende maatregelen noodzakelijk zijn.”

30 KM zones

De belangrijkste (wettelijke) voorwaarde is dat het wegbeeld zodanig is ingericht dat de weg ook het karakter heeft van 30 km/u weg. De weg en omgeving mogen dus niet uitnodigen tot hogere snelheden. Lange rechte stukken zonder obstakels moeten dus worden voorkomen. Dit is ook nodig omdat verkeershandhaving in verblijfsgebieden een lage prioriteit heeft waardoor verkeersregels wat betreft snelheid al snel niet nageleefd worden.

Mogelijke verkeersmaatregelen waarmee het karakter van de weg relatief simpel kan worden beïnvloed is de realisatie van bijvoorbeeld drempels of verkeerssluizen. Dit soort maatregelen kunnen in bestaande woonwijken ook relatief simpel worden aangelegd.

Deze maatregelen zijn echter meestal niet geliefd bij de weggebruiker. Daarom is het beter om bij de aanleg van een woonwijk al rekening te houden met de 30 km/u-zone door de erftoegangswegen zodanig in te richten dat er niet snel kan worden gereden. Dit kan door bijvoorbeeld relatief veel bochten in het wegontwerp toe te passen. Hierdoor wordt de weggebruiker gedwongen zijn snelheid te matigen zonder gehinderd te worden door allerlei obstakels.

De kans op een ongeval met dodelijke afloop neemt exponentieel toe met de snelheid. Een zwakke weggebruiker, zoals een voetganger of een fietser, heeft bij een ongeval met een auto die 30 km/uur rijdt een aanzienlijk grotere overlevingskans dan wanneer deze auto 50 km/uur rijdt. Uit onderzoek blijkt dat als de snelheid van een 50 km/u weg wordt terug gebracht naar 30 km/u het aantal letselongevallen met 25% daalt (SWOV, 2009).

Naast een verbeterde verkeersveiligheid heeft het aanbrengen van 30 km/u-zones nog een aantal andere voordelen: Sluiproutes door woonwijken worden onaantrekkelijker door verkeersremmende maatregelen. De belevingswaarde (kwaliteit) van de omgeving verbeterd. Dit komt door onder andere minder geluidsoverlast door auto’s. Een 30 km/u-zone heeft ook effect op de keuze van het vervoersmiddel. Fietsen wordt bijvoorbeeld aantrekkelijker.

De inrichting van een 30 km/u-zone zal de doorstroming van het gemotoriseerd wegverkeer in een gebied mogelijk negatief beïnvloeden. Men moet immers langzamer rijden en wordt in sommige gebieden, afhankelijk van de uitvoering van de 30 km/u-zone, geconfronteerd met allerlei obstakels. Hierdoor kan het gebied slechter bereikbaar worden. Bij de keuze voor inrichting van een 30 km/u-zone moet men zich dan ook goed realiseren wie van de weg gebruik maakt. Een eventuele (wijk)winkel moet bijvoorbeeld wel nog gewoon bevoorraad kunnen worden. Ook voor de hulpdiensten moet het gebied goed toegankelijk blijven zodat zij binnen de gestelde aanrijtijd op hun bestemming geraken.

¢ foto MaasstadOV

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl