VVD Bernisse brengt kiezers naar de stembus!

vvd-stembusserviceIn de gemeente Bernisse is men op allerlei fronten bezig om een hoge opkomst te behalen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Was de opkomst bij de laatste Europese verkiezingen dramatisch laag (38 %), bij de komende gemeenteraadsverkiezingen streeft men naar een opkomst van 70%.

De locale afdeling van de VVD is zeer actief in het verhogen van de betrokkenheid van de plaatselijke bevolking. Deze afdeling van de VVD is een vrij grote club met 73 actieve leden en sinds jaar en dag de grootste partij in de gemeente.

Bernisse is een groene oase in een sterk verstedelijkte omgeving, achter de industrie en ingeklemd door grotere gemeentes als Spijkenisse en Hellevoetsluis, een regio waar veel gebeurt.

Op 3 maart is het weer zover en kunnen de inwoners van elke gemeente naar de stembus om hun stem uit brengen voor de gemeenteraad. Het stemrecht is een mooie verworvenheid binnen onze Nederlandse democratie. Vanuit de locale politiek hoopt men op een hoge opkomst bij de komende verkiezingen. Door actief campagne te voeren worden de bewoners binnen Bernisse bewust gemaakt van het feit dat elke stem telt. “Gaat u niet stemmen, dan bepaalt uw buurman of overbuurvrouw het voor u.” is de VVD slogan.

Gert-Jan de Roo, voorzitter van de locale VVD in Bernisse,

“Hoe groter het draagvlak van de gekozen vertegenwoordigers, hoe beter het is. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen was er in Bernisse een opkomst van 62%. Dit betekent dat 6.159 van de 9.939 stemgerechtigden binnen Bernisse hun stem hebben laten horen. Maar tevens betekent dit dat er 3.780 stemgerechtigden niet zijn gaan stemmen. Landelijk gezien was de opkomst van 62% hoog, maar de VVD streeft naar een nog hogere opkomst. Wij willen graag dat Bernisse een opkomst krijgt van rond de 70%.”

Gert Kabbedijk, teamleider van het VVD campagne team. “ Hier in Bernisse gaat het nog ergens over. Ontwikkeling of stilstand, bedrijvigheid en groei of krimp, naast de VVD nog een locale partij en twee landelijke opponenten(D66 en PvdA) die hier proberen samen te gaan in een verstandshuwelijk. De VVD in Bernisse is en blijft een stabiele factor die wel vooruit wil en ontwikkelingen mogelijk maakt, er actief mee bezig is. Dat maakt de politiek hier leuk. Daardoor waarschijnlijk ook de grotere betrokkenheid van de bewoners.”

De gemeente heeft voor de komende verkiezingen negen stembureaus ingericht. De bewoners van Bernisse kunnen in elk willekeurig stembureau binnen elke kern van de gemeente stemmen. Mochten inwoners binnen de gemeente wel willen stemmen maar geen vervoer hebben naar de stembureaus, dan verzorgt de VVD met een aantal leden, vervoer op maat. Mensen die hier gebruik van willen maken kunnen telefonisch contact opnemen (zie http://bernisse.vvd.nl of bel met 06 2345 5439 of 0181 451410).

Zeker voor de grote groep ouderen en eventueel mindervalide of (visueel) gehandicapten denkt de VVD een bijdrage te kunnen leveren. Alle stembureaus zijn zo ingericht dat ook mindervalide, zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl