Waardering voor LPF Valentijnsdag zwerfafval Roadshow

lpf-ruimtop01Op de dag van de liefde, Valentijnsdag, hebben de wijken in Spijkenisse ook liefde en aandacht nodig.

Onder dit motto gingen op zondag 14 februari 2010, negen enthousiaste LPF-kandidaten, begeleid door een cameraploeg van VPMedia, gewapend met schep, hark, bezems, vuilknijpers, vuilniszakken en kliko’s onder winterse omstandigheden de wijken Vriesland, Akkers en De Hoek in voor de Valentijns-schoonmaak.

In zes uur tijd werden veel straten, grasvelden, pleintjes en speelplaatsen van de Kreken, Donken, Grassen, Akkers en De Hoek ontdaan van papier, karton, blikjes, flesjes, glas en andere materialen die niet op straat en in de openbare ruimte thuishoren. De meest opvallende voorwerpen die werden aangetroffen en ingezameld waren een hobbelpaard, een deel van een konijnenhok, een paar Nike sportschoenen, tapijt en een winkelwagentje.

In de wijken Akkers en Vriesland werden 7 grote vuilniszakken (big bags) die beschikbaar waren gesteld door schoonmaakbedrijf Asito en 3 kliko’s aan afval bij elkaar verzameld. Aan een veertigtal wijkbewoners is gevraagd wat ze vinden van de onderhoudstoestand van hun wijk en buurt. Op een enkeling na was iedereen ontevreden over de toestand in hun wijk. Vooral de verwijderde ondergrondse groenvuilcontainers, die niet vervangen zijn door grijs-restafval-vuilcontainers, worden node gemist. Het afval stapelt zich structureel op naast de enkele overgebleven ondergrondse grijs-restafval-vuilcontainer.

In wijk De Hoek werden 6 grote vuilniszakken (big bags) aan afval verzameld. Ook hier werd een dertigtal bewoners van jong tot oud gevraagd naar de vuiloverlast in de wijk. De reacties waren gelijk aan die in de Akkers en Vriesland.

Tijdens de Road-show zijn ook ongeveer 500 Valentijnskaarten bezorgd aan de bewoners van de bezochte wijken om de actie onder de aandacht te brengen.

Door de vele en langdurige sneeuwbuien hebben de LPF-kandidaten bij seniorencomplexen en appartementencomplexen de straatjes en stoepen sneeuwvrij gemaakt. Dit leverde veel waardering op, omdat onder de huidige winterse omstandigheden ouderen de nodige hulp en ondersteuning niet altijd krijgen.

De LPF zwerfafval Roadshow zal ook na de verkiezingsperiode voortgezet worden. Het is jammer dat speciale opruimacties nodig zijn om de vuiloverlast in bepaalde wijken terug te dringen. De gemeente maar ook burgers moeten hun verantwoordelijkheid nemen bij het schoonhouden van hun leefomgeving.

Een filmverslag van de LPF-Valentijn-zwerfafval-roadshow is deze week te bekijken via You Tube en VP Info.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl